Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders herbenoemd als rector en voorzitter college van bestuur

23 maart 2016


Het stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft Gerty Lensvelt-Mulders benoemd voor een tweede termijn van drie jaar als rector en voorzitter van het college van bestuur per 1 juli aanstaande. Het stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten na consultatie van de academische gemeenschap. Gerty Lensvelt-Mulders trad op 1 juli 2012 aan als rector voorzitter van het college van bestuur.


Gerty Lensvelt-Mulders (1957) studeerde theoretische en experimentele psychologie in Tilburg. Zij promoveerde in 2000 op het proefschrift Personality at different levels: a behavior-genetic approach, over de relatie tussen aanleg en opvoeding bij de ontwikkeling van stabiele persoonlijkheidstrekken. Van december 1999 tot januari 2009 was zij als universitair docent en universitair hoofddocent Methodologie van Onderzoek voor de Sociale Wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 februari 2009 is zij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, eerst als hoogleraar en vanaf 2010 tevens als lid van het college van bestuur. Sinds juli 2012 is zij rector en voorzitter van het college van bestuur.


De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit humanistische inspiratie wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het is een levensbeschouwelijke universiteit zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het college van bestuur is belast met het bestuur en het beheer van de universiteit. Het college bestaat uit de rector magnificus – tevens voorzitter van het college – en een tweede lid. De voorzitter van het college vertegenwoordigt de universiteit in en buiten rechte. Het bestuur van de stichting houdt als raad van toezicht controle en toezicht op de universiteit. Het college bestaat uit prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders (rector en voorzitter) en drs. Chris Gerritsen (lid).


Het stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft Gerty Lensvelt-Mulders benoemd voor een tweede termijn van drie jaar als rector en voorzitter van het college van bestuur per 1 juli aanstaande. Het stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten na consultatie van de academische gemeenschap. Gerty Lensvelt-Mulders trad op 1 juli 2012 aan als rector voorzitter van het college van bestuur.