Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Aandacht voor levensvragen nu officieel onderdeel van goede ouderenzorg

Zorginstituut Nederland neemt op UvH onderzoek gebaseerde Kwaliteitsstandaard Levensvragen op in het register  


22 maart 2016


Zorginstituut Nederland heeft een Kwaliteitsstandaard Levensvragen geaccepteerd en opgenomen in het Register. Daarmee is goede kwaliteit van omgaan met levensvragen nu onderdeel geworden van goede kwaliteit van (ouderen)zorg in Nederland. Kennisorganisatie Vilans ontwikkelde de standaard in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek en relevante partijen in het veld, waaronder vier ouderenzorgorganisaties.


Ouderen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. Vilans ontwikkelde samen met de Universiteit voor Humanistiek een Kwaliteitsstandaard Levensvragen. Voor een belangrijk deel rust de standaard op het onderzoek Inhoud en methoden voor een kwaliteitstandaard, Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen dat door een team onder leiding van Wander van der Vaart is uitgevoerd in de jaren 2013-2015. De ontwikkelaars zijn erg blij met het registerbesluit en zien het als een erkenning voor alle gezamenlijke inspanningen bij de ontwikkeling van de standaard.


Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft inmiddels een werkprogramma Liefdevolle zorg ontwikkeld voor organisaties die op basis van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan de slag willen gaan met levensvragen van ouderen.


Bekijk het registerbesluit van de Raad van Bestuur van ZiNL.
Meer over het onderzoeksrapport: 

Vaart W. van der, Arisse E., Weijers C. & Elteren A. van (2015). Een exploratie van inhoud en methoden voor een kwaliteitstandaard ‘Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen’. De tweede onderzoeksfase, Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.

Zorginstituut Nederland heeft een Kwaliteitsstandaard Levensvragen geaccepteerd en opgenomen in het Register. Daarmee is goede kwaliteit van omgaan met levensvragen nu onderdeel geworden van goede kwaliteit van (ouderen)zorg in Nederland. Kennisorganisatie Vilans ontwikkelde de standaard in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek en relevante partijen in het veld, waaronder vier ouderenzorgorganisaties.