Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoogleraren collectief Figura Divina: hoe kunst en religie elkaar raken

Figura divina is een collectief van hoogleraren, die aandacht willen vragen voor de verbinding tussen kunst en religie, door middel van debatten, exposities en publicaties. De hoogleraren zijn verbonden aan de Vrije Universiteit, de Protestantse Theologische Universiteit, de universiteiten van Tilburg en Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Op het symposium: Apocalyps: ondergang als katharsis, op vrijdag 21 maart 2014, zal het initiatief Figura divina officieel worden gelanceerd.


 “Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden worden weer buren.”

Met deze dichtregels is het initiatief van Figura divina samen te vatten. Figura divina, een collectief van hoogleraren, wil aandacht vragen voor de diepgaande verbinding tussen kunst en religie in de breedste zin. De verlegenheid die religie tot voor kort opriep - als was ze een taboe - lijkt voorbij. Religie en kunst staan verdiepend of kritisch tegenover het dagelijks leven. Zij tonen iets anders dan het gewone. Vervreemding, schokeffect, blootstelling van intimiteit, confrontatie met eindigheid en dood, het zijn slechts enkele van de wegen die de kunst bewandelt. Steeds vaker duikt – onverwacht als een openbaring - religieuze symboliek op in taal, in heilige ruimtes, rituelen en lichaamspraktijken in de kunst.


Op het symposium: Apocalyps: ondergang als katharsis, op vrijdag 21 maart, zal het initiatief Figura divina officieel worden gelanceerd.


Informatie een aanmelden kan via:

http://www.pthu.nl/actueel/agenda/ApocalypsWebtekst/

Initiatiefnemers

prof.dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek)
prof.dr. Marcel Barnard (Protestant Theologische Universiteit)
prof.dr. Johan Goud (Universiteit Utrecht)

prof.dr. Wessel Stoker (Vrije Universiteit)

prof.dr. Marcel Poorthuis (Tilburg University)


Op het symposium: Apocalyps: ondergang als katharsis, op vrijdag 21 maart, zal het initiatief Figura divina officieel worden gelanceerd.