Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuw instrument voor sociaal beleid

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn een weerbarstig werkterrein. Onzekerheden en tegenstrijdigheden horen daar bij. Toch doen we bij het opstellen van sociaal beleid net alsof die niet bestaan. Erken de ambivalenties en je komt verder, bepleit prof.dr. Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Sociale interventies en lokaal sociaal beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij ontwikkelde hiertoe een nieuw beleidsinstrument, dat hij toelicht in zijn oratie op 15 maart 2011.

 

Lokale overheden en maatschappelijke organisaties worden voortdurend aangesproken op hun bijdrage aan het oplossen van allerlei sociale vraagstukken. Hierbij wordt meestal een beroep gedaan op de deskundigheid van allerlei maatschappelijke organisaties, zoals die voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De beleidsmatige inzet en professionele dienstverlening stuiten echter vaak op het weerbarstige karakter van het sociale domein. Burgers hebben hooggespannen verwachtingen, en de vragen om individuele hulp zijn complex. De problemen rond het samen wonen en leven zijn persistent en de noodzaak van informele vrijwillige inzet is groot. Bovendien is het sociale domein een werkveld, waarin beeldvorming en feiten beide om aandacht vragen, en er sprake kan zijn van uiteenlopende waarden en visies. Ook moet men rekening houden met de belangen en betrokkenheid van meerdere actoren.

 

Werken in het sociale domein gaat al met al gepaard met onzekerheden, tegenstrijdigheden en dilemma’s. En toch wordt het ambivalente karakter van het sociaal beleid en professionele dienstverlening vaak benaderd vanuit een eendimensionale illusie. We zien herhaalde pogingen om systemen en werkwijzen te ontwikkelen, die het falen in de voorgaande periode opheffen en een effectiever en vaak ook efficiënter benaderen van sociale vraagstukken naderbij brengen.

Het toelaten en onderzoeken van ambivalenties brengt ons verder in het vinden van een wijze van werken, die recht doet aan het karakter van het sociale domein. Dit vraagt om een meervoudig beleidsmatig en professioneel optreden. Hortulanus ontwikkelde een instrument, waarbij men aan opdrachtverlening en professionele verantwoording op meerdere wijzen inhoud kan geven, zonder dat men zich verliest in te veel maatwerk. Zo kunnen verschillende vormen van dienstverlening op passende wijze beoordeeld worden op hun individuele betekenis en maatschappelijke impact.

Roelof Hortulanus (1946) is directeur van het Landelijk Expertisecentrum voor Sociale Interventie. Hij bekleedt de leerstoel Sociale interventies en lokaal sociaal beleid aan de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd door de MOgroep.

 

Oratie Roelof Hortulanus, ‘Ambivalenties in het sociale domein. Opdrachtverlening, professionele verantwoording en impactanalyse, de noodzaak van meervoudigheid.’ 
15 maart 2011, 16.15 uur precies
Plaats: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
Info: y.nelen@uvh.nl

Prof.dr. Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Sociale interventies en lokaal sociaal beleid, ontwikkelde een een beleidsinstrument, waarbij men aan opdrachtverlening en professionele verantwoording op meerdere wijzen inhoud kan geven, zonder dat men zich verliest in te veel maatwerk (oratie 15 maart 2011).