Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanisme en het kwaad

Waar komt kwaad vandaan? Wat moeten we aan met mensen die kwaad doen? Hoe verhouden we ons tot onherstelbaar leed en kan misschien de rede het kwaad in onszelf beteugelen? In de bundel Humanisme en het kwaad. Reflecties op het humanistisch raadswerk bij Justitie laten vijf humanistisch raadslieden bij Justitie zien hoe zij zich verhouden tot ‘kwaad’. Van Patrick Vlug en Marjo van Bergen, afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek en ervaren in het raadswerk.

 

De humanistisch raadslieden beschrijven vragen die door het kwaad worden opgeroepen aan de hand van situaties uit hun beroepspraktijk. Voor een belangrijk deel zijn dat vragen waarop geen passend antwoord te vinden is, maar die tegelijkertijd zo dwingend zijn dat men zich er niet aan kan onttrekken. Met de keuze voor deze thematiek besteedt de bundel aandacht aan een onderbelicht aspect in het hedendaags humanisme: kwaad als een inherent menselijke aangelegenheid waarmee we het hoe dan ook te stellen hebben.

 

Humanisme en het kwaad. Reflecties op het humanistisch raadswerk bij Justitie
Patrick Vlug Marjo van Bergen
ISBN: 978 90 8850 199 9
104 pagina's
http://www.swpbook.com/1419


Over de bundel 'Humanisme en het kwaad. Reflecties op het humanistisch raadswerk bij Justitie' van Patrick Vlug en Marjo van Bergen, afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek en ervaren in het raadswerk.