Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wereldhumanismedag: Bezoek de nieuwe website over geschiedenis van humanistische beweging

Digitaal Historisch Centrum

21 juni 2021


‘‘Zorg voor het humanistisch erfgoed!”, aldus Bert Gasenbeek, voormalig directeur van het Humanistisch Historisch Centrum, in een interviewfilm die hem wordt aangeboden door de Universiteit voor Humanistiek bij zijn afscheid wegens pensionering. De informatie die hij met zijn centrum verzamelde over het Nederlandse en internationale humanisme, haar organisaties en haar geschiedenis, wordt vandaag, op Wereldhumanismedag, op de nieuwe website www.uvh.nl/digitaal-humanistisch-erfgoed openbaar gemaakt.


Op de nieuwe website vind je actuele en historische informatie over de humanistische beweging in Nederland, en allerlei publicaties en interviews met betrokkenen uit die beweging. Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en sociale weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, wijst op de brede opzet van de digitale kennisbron: ‘‘Die geeft onderzoekers, studenten, leerlingen en belangstellenden een breed overzicht en links naar bronnen. Archieven van organisaties en personen zijn daarnaast ook fysiek voor iedereen in te zien in het Utrechts Archief.’’  


Bert Gasenbeek is als historicus en bibliothecaris ruim veertig jaar betrokken geweest bij de humanistische beweging en de Universiteit voor Humanistiek. Als directeur van het voormalig Humanistisch Historisch Centrum initieerde hij allerlei projecten om het humanistisch erfgoed te onderzoeken, vast te leggen en te ontsluiten. Hij produceerde met collega’s van het centrum wetenschappelijke en populaire boeken, verzorgde archieven, legde interviews met vroege humanisten vast en ondersteunde promovendi. Ook richtte hij met collega's en het Humanistisch Verbond de humanistische canon op.


In zijn afscheidsfilm spreekt Bert Gasenbeek enige zorg uit over de aandacht bij humanisten en hun organisaties voor het historisch bewustzijn en voor het inzetten van middelen daarvoor. Hij vindt het jammer dat het Humanistisch Historisch Centrum niet kon worden voortgezet. Onderzoek, documentatie, archivering en boeken samenstellen vraagt nu eenmaal mensen, tijd en geld. Het belang daarvan voor het actuele humanisme wordt in de film onderstreept door collega’s als Andrew Copson, voorzitter van de internationale humanistische beweging, emeritus hoogleraar Humanisme en filosofie Joachim Duyndam, en Rob Tielman, voormalig voorzitter van de Nederlandse en internationale humanistische beweging. 


Voor zijn werk ontvangt Gasenbeek twee onderscheidingen: de Humanists International kenden hem de Award voor Distinguished Service to Humanism toe, en de Humanistische Alliantie, het netwerk van 30 lidorganisaties, gaf hem een certificaat van verdienste.  


Ga naar de websiteAfscheidsfilm Bert Gasenbeek‘‘Zorg voor het humanistisch erfgoed!”, aldus Bert Gasenbeek, voormalig directeur van het Humanistisch Historisch Centrum, in een interviewfilm die hem wordt aangeboden door de Universiteit voor Humanistiek bij zijn afscheid wegens pensionering. De in de jaren verzamelde informatie over het Nederlandse en internationale humanisme, haar organisaties en haar geschiedenis, wordt vandaag, op Wereldhumanismedag, op de nieuwe website www.uvh.nl/digitaal-humanistisch-erfgoed openbaar gemaakt.