Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Menno Hurenkamp in Betrouwbare Bronnen over het verlies van volkspartijen als CDA en PvdA

Podcast Betrouwbare Bronnen 195

15 juni 2021


Politiek filosoof Menno Hurenkamp was onlangs te gast in de politieke podcast Betrouwbare bronnen. Met historicus PG Kroeger en presentator Jaap Jansen ging hij in gesprek over het grote verlies van traditionele volkspartijen als PvdA en CDA. 


De gasten discussieerden over de oorzaken voor de verminderde populariteit van deze partijen, die samenhangen met veranderingen in de maatschappij en cultuur in het algemeen. Zo wees Hurenkamp erop dat binnen de verzorgingsstaat individualisering werd gestimuleerd, terwijl de aantrekkingskracht van georganiseerde solidariteit juist bewust werd ingeperkt. 


Ze spraken ook over de vraag: hoe nu verder? Beide sprekers zijn in ieder geval van mening dat PvdA en CDA niet moeten gaan regeren. Hurenkamp, die betrokken is bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA:  Wij hebben het bij de verkiezingen niet goed gedaan, dus we moeten onze knopen tellen en ons hergroeperen. Dat is voor mensen met een progressief hart even vervelend, maar je komt er uiteindelijk sterker uit."


Luister de podcast Betrouwbare Bronnen #195  van 4 juni terug.


Menno Hurenkamp is bij de Universiteit voor Humanistiek verbonden aan de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.

Menno Hurenkamp ging in de politieke podcast Betrouwbare bronnen in gesprek over het grote verlies van traditionele volkspartijen als PvdA en CDA.