Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek naar kernwaarden van het openbaar onderwijs


11 juni 2020


Welke waarden staan centraal in het openbaar onderwijs? De verenigingen voor openbaar onderwijs, de VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), lanceerden onlangs de campagne Openbare scholen: Waar verhalen samenkomen. Deze is er op gericht de identiteit van openbare scholen te versterken en ze te ondersteunen in de uitvoering van hun burgerschapsonderwijs. De Universiteit voor Humanistiek hielp onderzoeken hoe deze waarden zichtbaar en voelbaar gemaakt kunnen worden. 


Het gesprek over de eigen waarden en de gedeelde kernwaarden van de openbare school kan helpen deze vorm en inhoud te geven in de dagelijkse praktijk. In 2008 werden zes kernwaarden geformuleerd voor het openbaar onderwijs. Zo’n tien jaar later bleken deze niet altijd even herkenbaar of voldoende concreet om scholen richting te kunnen geven. In de praktijk is niet altijd helder voor leraren hoe zij het beste kunnen handelen vanuit deze waarden. Ook kwam er vanuit het veld het verzoek om de kernwaarden te actualiseren.


Openbare scholen willen graag duidelijk maken waar zij voor staan en waardoor zij zich laten inspireren. Ook zoeken zij een duidelijker moreel ijkpunt voor het vormgeven van goed onderwijs en een zorgzame en rechtvaardige schoolcultuur in openbare scholen. De kernwaarden moeten scholen helpen het openbare karakter zichtbaar en voelbaar te maken. Gesprekken met bestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en andere experts hebben geleid tot de formulering van drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 


Bekijk de lancering van de campagne op de portal van het Openbaar Onderwijs 


Lees meer over de basis en achtergrond van de kernwaarden, een publicatie waar de leerstoel Educatie van de Universiteit voor Humanistiek aan meewerkte.


Lees een artikel in Trouw (9 juni 2020): 'Openbare scholen niet neutraal met de nieuwe kernwaarden'


Welke waarden staan centraal in het openbaar onderwijs? De verenigingen voor openbaar onderwijs, de VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), lanceerden onlangs de campagne Openbare scholen: Waar verhalen samenkomen. Deze is er op gericht de identiteit van openbare scholen te versterken en ze te ondersteunen in de uitvoering van hun burgerschapsonderwijs. De Universiteit voor Humanistiek hielp onderzoeken hoe deze waarden zichtbaar en voelbaar gemaakt kunnen worden.