Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Emeritus hoogleraar Zorgethiek Frans Vosman overleden


15 juni 2020


Met droefheid melden wij het overlijden van Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Na een lang en intens ziekbed is Frans overleden op 10 juni. De begrafenis vindt plaats op 16 juni in besloten kring; er worden ook geen opnames gemaakt. In gedachten zijn wij bij Vassily, zijn partner, en bij zijn familie en vrienden.


Prof. dr. Frans Vosman werd in 2012 benoemd als hoogleraar Zorgethiek. De moraaltheologie en de filosofie leidden hem tot een promotie bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke en hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg voordat hij aan de UvH werd verbonden als  hoogleraar zorgethiek. Zijn aandachtsgebieden waren onder andere politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking.


De UvH is erkentelijk voor het vele werk dat door Frans Vosman is verricht op het gebied van de zorgethiek. Tot aan zijn overlijden was hij betrokken bij de begeleiding van promotieprojecten.


Wij gedenken hem met respect en dankbaarheid.


Namens het College van Bestuur,


Joke van Saane, rector

Met droefheid melden wij het overlijden van Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de UvH.