Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'De Kinderwijzer' voor ouders, opvoeders en onderwijzers


12 juni 2020


Hoe help je kinderen zelfstandig en verantwoordelijk te worden? Hoe zorg je ervoor dat ze weerbaar zijn in een wereld vol mogelijkheden en afleidingen? En hoe kan onderwijs bijdragen aan een goed leven? De Kinderwijzer geeft stof tot nadenken en praktische tips voor de persoonsvorming van kinderen. Deze nieuwe nieuwsbrief is een initiatief van 9 humanistische organisaties, waaronder onderzoekers van de leerstoel Educatie van de Universiteit voor Humanistiek. 


Nieuwsgierig? Meld je aan op de website van het Humanistisch Verbond. 


De nieuwsbrief wordt gemaakt door: Humanistisch Verbond, Huis van Erasmus, Human, Humankind, HVO, Centrum Kinderfilosofie, Bureau Common Ground, amsterdamse mavo, leerstoel Educatie Universiteit voor Humanistiek.


Deze nieuwsbrief is een initiatief van 9 humanistische organisaties, waaronder onderzoekers van de leerstoel Educatie van de Universiteit voor Humanistiek.