Deze website maakt gebruik van cookies

Vijf experts over onderbelichte aspecten van eenzaamheid


25 juni 2019


Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid? Movisie vroeg vijf experts om hun advies: Anja Machielse, René Diekstra, Gerine Lodder, Sjef van der Klein en Dirk de Wachter. U kunt hun handreikingen downloaden van de site van Movisie.


https://www.movisie.nl/publicatie/onderbelichte-aspecten-eenzaamheid


Anja Machielse is bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij was in een adviserende rol betrokken bij het eenzaamheidsprogramma Voor Mekaar van de gemeente Rotterdam en vervult die rol ook in de Wetenschappelijke Adviescommissie die het VWS-actieprogramma Eén tegen eenzaamheid begeleidt.


René Diekstra was als laatste als hoogleraar psychologie verbonden aan de Roosevelt Academy in Middelburg en als lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Diekstra was en is niet alleen wetenschappelijk actief, maar ook praktisch als psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en psychotherapeut. Eén van de rode draden in zijn werk is het ontwikkelen en aanreiken van levensvaardigheden (‘Skills for life’) aan jonge mensen.


Gerine Lodder is assistant professor bij de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Tilburg. Zij promoveerde op een proefschrift over eenzaamheid bij jongeren, doet nu innovatief vervolgonderzoek, maar werkt ook samen met Stichting Join us, een Noord-Brabantse organisatie die zich inspant voor de sociale zelfredzaamheid van jongeren.


Sjef van der Klein is werkzaam bij ContourdeTwern in Tilburg en als docent verbonden aan de Fontys Hogeschool. Hij is ook Associate member van Movisie. In 2018 was hij Sociaal Werker van het Jaar. Hij is de praktijkman van het gezelschap.


Dirk de Wachter is professor aan de KU Leuven, maar ook praktiserend psychotherapeut en een gezaghebbend opinieleider over maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in België en Nederland.

Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid? Movisie vroeg vijf experts om hun advies: Anja Machielse, René Diekstra, Gerine Lodder, Sjef van der Klein en Dirk de Wachter. U kunt hun handreikingen downloaden van de site van Movisie.