Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Afscheid prof. dr. Frans Vosman: u kunt zijn rede downloaden

17 juni 2018


Frans Vosman hield vrijdag 15 juni zijn afscheidscollege als hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, met de rede Overleven als levensvorm. Zorgethiek als kritiek op het ideaal van het ‘geslaagde’ leven. 


Leven alle mensen met het ideaal van zelfontplooiing?


Frans Vosman laat zien dat er een culturele klasse van mensen is die met iets heel anders bezig zijn: met overleven. Dat is moeitevol alledaags leven met de steilte in het leven. 


In verband met politiek-ethisch onderzoek bepleit Frans Vosman het gebruik van de concepten ‘levensvorm’ en ‘culturele klasse’. ‘Levensvorm’ helpt om weg te komen van de ontological turn in de zorgethiek, het spreken van ‘de relationele mens’, ‘de mens als caring animal’. ‘Culturele klasse’ helpt om hegemonie via idealen tegen te gaan. 


Overlevers zijn heel dichtbij, maar je ziet de levensvorm niet, zo dichtbij is het fenomeen. Idealen drukken die werkelijkheid weg.

Frans Vosman (1952) was -na werkzaam te zijn geweest in Nijmegen, Utrecht en Tilburg- van 2013 - 2018 hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

PDF-bestandDownload de afscheidsrede

Frans Vosman hield vrijdag 15 juni zijn afscheidscollege als hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek: 'Overleven als levensvorm. Een zorgethische kritiek op het ideaal van het ‘geslaagde’ leven. Leven alle mensen met het ideaal van zelfontplooiing?'