Deze website maakt gebruik van cookies

Hoeveel vrijheid geef je aan je kind in het spel?

8 juni 2017


Krijgen kinderen vrijheid in het spelen, dan leren ze goed met verantwoordelijkheid omgaan en zelf oplossingen bedenken. Maar durven ouders die vrijheid wel aan? Trouw interviewde een aantal pedagogen over deze vraag, waaronder promovendus Martin van Rooijen.


Martin van Rooijen was oprichter van diverse bouwspeeltuinen in Utrecht en doet onderzoek naar risicovol spelen aan de Universiteit voor Humanistiek. Een spannende speelomgeving helpt angsten overwinnen, is zijn ervaring, maar ouders vinden het steeds moeilijker om hun kinderen zonder bescherming te laten spelen.


Lees Geef je een vierjarig vriendje evenveel vrijheid als je eigen kind? (Trouw, 7 juni 2017)


Foto: Chris Devers, Flickr Krijgen kinderen vrijheid in het spelen, dan leren ze goed met verantwoordelijkheid omgaan en zelf oplossingen bedenken. Maar durven ouders die vrijheid wel aan? Trouw interviewde een aantal pedagogen over deze vraag, waaronder promovendus Martin van Rooijen.