Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Educatieprogramma over democratie en burgerschap in Praag

5 juni 2017


Van 5-14 juni vindt aan de Charles universiteit in Praag het Erasmus+ programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) plaats. 


EDIC+ is een strategisch partnerschap van de Universiteiten van Helsinki, Tallinn, Praag, Thessaloniki, Bath-spa en Barcelona onder leiding van de Universiteit voor Humanistiek. Aan dit intensief onderwijs programma nemen vanuit de Universiteit voor Humanistiek drie studenten Educatie en drie docenten deel.

Er wordt tevens gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk onderwijsaanbod op het gebied van democratische en interculturele burgerschapsvorming en aan het bevorderen van studenten – en docentenmobiliteit. In mei/juni 2018 wordt het intensieve programma in Helsinki en Tallinn gegeven.

Informatie over EDIC+
Wiel Veugelers w.veugelers@uvh.nl
Isolde de Groot, i.degroot@uvh.nl

Van 5-14 juni vindt aan de Charles universiteit in Praag het Erasmus+ programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) plaats.