Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Clemens de Waal benoemd tot nieuw lid college van bestuur


6 juni 2017


Clemens de Waal is per 1 juni 2017 benoemd tot lid van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek. Hij volgt Chris Gerritsen op, die per 1 juli afscheid neemt van het bestuur, als portefeuillehouder bedrijfsvoering. 


Hij zal zich vooral bezighouden met strategievorming, personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie, financiën, bestuurlijke- en juridische ondersteuning en facilitaire zaken.


Clemens de Waal heeft ruime ervaring in het besturen, directievoeren en toezicht houden in verschillende sectoren: onderwijs, zorg, volkshuisvesting en veiligheid. Zo was hij directeur bedrijfsvoering van de Politieacademie, GGnet, de Universiteit Twente, en de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2016 is hij directeur bedrijfsvoering ad interim van het ROC in Leiden, een functie die hij halftijds zal vervullen naast het lidmaatschap van het college van bestuur.

Ook heeft hij verschillende nevenactiviteiten. Zo is hij lid van de raad van commissarissen, lid van de remuneratiecommissie van de Woningstichting Wageningen, lid van de raad van toezicht en voorzitter audit/huisvestingscommissie van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en lid van de raad van advies van de samenwerkende stichtingen Het Kopland en Zienn. 


Contact
Anja Reterink, bestuurssecretaresse, a.reterink@uvh.nl

Clemens de Waal is per 1 juni 2017 benoemd tot tweede lid van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek. Hij volgt Chris Gerritsen op, die per 1 juli afscheid neemt van het bestuur, als portefeuillehouder bedrijfsvoering.