Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tussentijdse presentatie onderzoeksteam: 'De burger is niet zo zelfredzaam'

30 juni 2016


Vandaag presenteren de onderzoekers van het project De Beloften van Nabijheid hun tussentijdse bevindingen op een bijeenkomst aan de Universiteit voor Humanistiek. In Trouw lichten zij alvast hun resultaten toe.

Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht, zo vertellen de onderzoekers. Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliënten. Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten.

Zelfredzaamheid is op zich een mooie gedachte, aldus de onderzoekers. "Maar het is ook een armoedig ideaal", zegt sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold (op de foto) in Trouw: "Erken dat er ook een andere kant aan zit. Dit is hoe het werkt, het kan schadelijke effecten hebben. Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat is al erg genoeg, bespaar hen die pijnlijke ervaring ze steeds te vertellen dat ze zelfredzaam moeten zijn, terwijl ze dat niet kunnen. En maak geld vrij voor hulp."

Lees verder > 'De burger is niet zo redzaam' (Trouw, 30 juni 2016)


Samen met de afdeling sociologie van de Universiteit van Amsterdam werken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek aan een vierjarig onderzoeksproject naar de decentralisatie van zorg en re-integratie, onder de titel De beloften van nabijheid, een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsreïntegratie, jeugdzorg en langdurige zorg. Het project wordt geleid door Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector. Meer informatie vindt u ook op de site evelientonkens.nl

Vandaag presenteren de onderzoekers van het project De Beloften van Nabijheid hun tussentijdse bevindingen op een bijeenkomst aan de Universiteit voor Humanistiek. Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht, zo vertellen de onderzoekers aan Trouw. Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliënten. Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten.