Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH rapport onderbouwt kwaliteitsstandaard voor het omgaan met levensvragen van ouderen

23 juni 2015

Kennisorganisatie Vilans bracht vorige week een landelijke kwaliteitsstandaard uit voor de behandeling van levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen. De standaard is deels gebaseerd op onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in opdracht van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. U kunt het onderzoeksrapport hier inzien.


Ouderen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. Vilans bracht een Kwaliteitsstandaard Levensvragen uit met richtlijnen hoe dat goed te doen. Om een goede standaard op te stellen hebben projectleider Wander van der Vaart en mede-onderzoekers Eline Arisse, Claudy Weijers en Arnold van Elteren via exploratief onderzoek in zorgorganisaties gezocht naar manieren om de zo lastig aan te wijzen kwaliteit van ‘omgaan met levensvragen’ in indicatoren te vangen. Het onderzoeksrapport Inhoud en methoden voor een kwaliteitstandaard ‘Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen is een belangrijke bouwsteen voor de landelijke standaard.


Het project ‘Kwaliteitstandaard Levensvragen’ is o.l.v. penvoerder Vilans in 2012 gestart. Twee jaar geleden verscheen er binnen dit kader een eerste onderzoek van de UvH. De huidige rapportage is hier te downloaden:


PDF-bestandVaart W. van der, Arisse E., Weijers C. & Elteren A. van (2015). Een exploratie van inhoud en methoden voor een kwaliteitstandaard ‘Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen’. De tweede onderzoeksfase, Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.


Zie hier een eerder bericht over de eerste fase van het onderzoek.


 


Kennisorganisatie Vilans bracht vorige week een landelijke Kwaliteitsstandaard Levensvragen uit voor de behandeling van levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen. De standaard is deels gebaseerd op onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in opdracht van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. U kunt het onderzoeksrapport hier inzien.