Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Laurens ten Kate benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religie en Humanisme

22 juni 2015

Filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door de Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed.


Foto door: Kirsten den Boef


Ten Kate is internationaal deskundige in onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme. Hij wil met deze leerstoel een bijdrage leveren aan nieuw onderzoek naar en onderwijs over wat hij de ‘vrijzinnige conditie’ van onze moderne samenleving noemt. Hij gaat zich in het bijzonder bezighouden met de hedendaagse omgang met ouder worden, sterven en sterfelijkheid, en de mogelijkheden voor geestelijk verzorgers en pastores om hier op in te spelen. Ook wil hij een landelijk platform bouwen voor debat, studie en reflectie over de ‘metamorfoses’ van religie in een seculiere samenleving, waar wetenschappers, kunstenaars en schrijvers elkaar ontmoeten.

Ten Kate: “De Vrijzinnigen vormden altijd al een markante en vernieuwende stroming in het religieuze landschap van de laat-moderne cultuur, zowel binnen als buiten Nederland. Hun geschiedenis gaat terug tot de negentiende-eeuwse ‘Vrije Gemeenten’ die in het Amsterdamse Paradiso samenkwamen. Ze zijn wars van dogma’s en beschouwen het christendom als een van de vele spirituele tradities in onze wereld. In die zin zijn ze verwant met doopsgezinden en remonstranten, en met vernieuwingsbewegingen binnen protestantse en katholieke kerken.
Vrijzinnigen hebben ook steeds nauwe verbindingen gehad met het humanisme. Denk aan de religieus-humanistische organisaties in Amerika, of aan het na de Tweede Wereldoorlog opgerichte Humanistisch Verbond, waarin vrijzinnigen en humanisten elkaar ontmoetten.
Maar vrijzinnigheid is uiteindelijk meer dan een levensbeschouwelijke stroming. Het is ook een  kernwaarde van onze cultuur: een levenshouding die niet uitgaat van vaststaande waarheden, en gekenmerkt wordt door openheid, dialoog en gevoel voor pluralisme.”

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair hoofddocent Filosofie en religiestudies. Met dr. Caroline Suransky leidde hij van 2008 tot 2012 het onderzoeksproject ‘Burgerschap in een Interculturele Samenleving’. Hij maakt deel uit van de groep ‘Globaliserings- en Dialoogstudies: Zingeving in een Pluralistische Wereld’, onder leiding van prof. dr. Hans Alma.
Tot medio 2015 was daarbij ook aangesteld aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij samen met prof.dr. Willie van der Merwe het project ‘Metamorfoses van het christendom in kunst, literatuur en filosofie’ ontwikkelde. Ook is hij basisdocent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.
Hij publiceerde onder andere Flight of the Gods (2000) en Re-treating Religion (2012). Vorige week verscheen het onderzoeksrapport De religieuze lacune over de rol van religie bij de hulpverlening van slachtoffers van mensenhandel, dat hij schreef met het Afrika Studiecentrum in opdracht van Fairwork. Hij leidt het internationale research consortium ‘Simagine: Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World’.

Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed

De stichting is een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Ze wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen. Onder vrijzinnigheid verstaat ze: met een open geest zoeken naar spirituele voeding en zingeving om geëngageerd te kunnen leven. Ze gaat er van uit dat een vrijzinnige levenshouding kan bijdragen aan de versterking van vrijheid, tolerantie en compassie in de Nederlandse samenleving.

Informatie
Wies Houweling, Vrijzinningen Nederland, wies.houweling@vrijzinnigen.nl, 06-24256160
Yvette Nelen, Universiteit voor Humanistiek, Y.nelen@uvh.nl,, 030 2390167 of 06 30400067

Filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate is per 19 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door de Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed.