Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH hoge waardering in Nationale Studentenenquête

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn erg tevreden over hun opleiding, zo blijkt opnieuw uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). Op 11 van de 15 thema's waarderen zij hun studie hoger dan het landelijk gemiddelde, net als voorgaande jaren.

 

De NSE is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Studenten van de UvH waarderen hun studie in het algemeen op 4,30 tegenover een landelijk gemiddelde van 3,97. Ze geven de sfeer van hun opleiding een 4,68 tegenover een gemiddelde van 4,10.

 

voor een factsheet met het totaaloverzicht.

 

De studenten kregen vragen voorgelegd over thema’s als ‘inhoud’, ‘algemene vaardigheden’, ‘wetenschappelijke vaardigheden’ en ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Ze zijn tevreden over de vaardigheden die ze krijgen aangeleerd, zowel in algemene zin (4,20 tegenover een landelijk gemiddelde van 3,77) als in wetenschappelijke zin (3,73 tegenover 3,64). Ze waarderen hierbij vaardigheden als het aanleren van een kritische houding, communicatieve vaardigheden, analytisch denken en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

 

Ook op het thema ‘docenten’ scoorde de UvH boven gemiddeld (4,15 tegenover 3,76). Studenten waarderen hun inhoudelijke deskundigheid, kwaliteit van begeleiding, de mate waarin zij inspirerend zijn, hun begeleiding en hun betrokkenheid.

 

Verder kregen de vragen over voorbereiding op de beroepsloopbaan een relatief hoge score: 3,92 tegenover landelijk 3,08. Tot slot kreeg ook de inhoud een hoge score (4,01 tegenover 3,76). Ze vinden het niveau goed en de inhoud inspirerend. Over de thema's studiefaciliteiten en huisvesting van studenten in de stad Utrecht waren de studenten minder enthousiast. Hierbij werd lager dan gemiddeld gescoord (3,55 tegenover 3,67). 

 

Ongeveer 40 procent van de in totaal 377 studenten van de bachelor en master Humanistiek had de enquête ingevuld. De resultaten worden onder andere gebruikt voor de onafhankelijke vergelijkingssite  www.studiekeuze123.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid en alle universiteiten en hogescholen. Op deze site kunnen aankomend studenten opleidingen met elkaar vergelijken op basis van onder andere de studentenoordelen uit de NSE.

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn erg tevreden over hun opleiding, zo blijkt opnieuw uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). Op 11 van de 15 thema's waarderen zij hun studie hoger dan het landelijk gemiddelde.