Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Ontwikkelen goed politiewerk vraagt meer aandacht voor morele dimensie

Politiewerk is vaak moreel geladen. In hun dagelijkse contacten zien politiemensen zich geconfronteerd met allerlei morele dilemma’s. Toch krijgen ze weinig gelegenheid om te doordenken vanuit welke waarden zij opereren. Hoe kan hier in het dagelijks werk meer aandacht voor komen? Op 14 juni 2012 verdedigt Jan Nap, werkzaam bij de Politieacademie, zijn proefschrift Vragen naar goed politiewerk: belang-stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Nap onderzocht het belang, de moeite en de mogelijkheden van het ontwikkelen van morele en professionele leerprocessen in de alledaagse politiepraktijk van de politie. Dat deed hij als adviseur bij de politie in Amsterdam. Jan Nap: “Met ‘goed werk’ bedoel ik niet alleen effectiviteit of efficiency, maar ook de vraag of ‘het deugt’, de waarden die in het werk in het geding zijn; wat er in dat alledaagse werk  op het spel staat.”

 

De inzet om in professionele contexten deugend werk te leren ontwikkelen, wordt aangeduid met de term normatieve professionalisering. Het stellen van de vraag naar goed werk bleek niet vanzelfsprekend. Hoe kan het dat een ogenschijnlijk zo voor de hand liggende vraag naar goed werk, nauwelijks gesteld wordt? Wat staat normatieve professionalisering in de weg en hoe kan er desondanks ruimte voor gemaakt worden? En waarom moet dat eigenlijk?

 

De auteur onderzoekt deze vragen in gesprek met de praktijk en met behulp van relevante theorie. Nap: “In de ontwikkeling van het werk van de politie kunnen we veel meer gebruik maken van de ervaringen van de alledaagse praktijk.” De praktijkontwikkeling wordt volgens Nap nu nog te veel aan het toeval overgelaten.
Hij pleit voor zogenaamd belang-stellend ontwikkelen. Dat heeft twee kanten. Het gaat enerzijds om oprechte belangstelling voor wat zich in de dagelijkse praktijk aandient, en tegelijkertijd om het verhelderen van de waarden die er in politiewerk op het spel staan. Niet alleen luisteren, maar ook een belang stellen. Morele waarden en dilemma’s dienen expliciet besproken en gewogen te worden bij de uitvoering van het dagelijkse werk om deze levend te houden en integraal onderdeel van het politiewerk te laten zijn. Het pleidooi van Nap sluit aan bij de visie op leiderschap binnen de Nationale politie, waarin de operatie centraal staat.

 

Jan Nap (1957) werkt sinds 1980 bij de politie. Sinds 2001 is hij als strategisch adviseur verbonden aan de Politieacademie, School voor Politie Leiderschap. Het proefschrift van Nap biedt zowel voor de praktijk als het politieonderwijs, waaronder de opleidingen van de School voor Politie Leiderschap, belangrijke inzichten.

 

Informatie:
Promotie Jan Nap, 14 juni 2012, 10.30 uur precies
Plaats: Academiegebouw, Domplein, Utrecht
Informatie: y.nelen@uvh.nl Het proefschrift  wordt uitgegeven door Boom lemma uitgevers. 

Politiewerk is vaak moreel geladen. In hun dagelijkse contacten zien politiemensen zich geconfronteerd met allerlei morele dilemma’s. Toch krijgen ze weinig gelegenheid om te doordenken vanuit welke waarden zij opereren. Hoe kan hier in het dagelijks werk meer aandacht voor komen? Op 14 juni 2012 verdedigt Jan Nap, werkzaam bij de Politieacademie, zijn proefschrift Vragen naar goed politiewerk: belang-stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk aan de Universiteit voor Humanistiek.