Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Gerty Lensvelt-Mulders wordt nieuwe rector UvH

De Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft een nieuw College van Bestuur benoemd dat op 1 juli aantreedt. Rector magnificus en voorzitter wordt prof. dr. G.J.L.M. (Gerty) Lensvelt-Mulders, hoogleraar Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer en nu tweede lid van het College van Bestuur. Tweede lid wordt drs. C.W.A. (Chris) Gerritsen, die de afgelopen jaren de rol vervulde van portefeuillehouder financiën in de Raad van Toezicht. 

 

Prof. dr. G.J.L.M. (Gerty) Lensvelt-Mulders studeerde Theoretische en Experimentele psychologie aan Tilburg University. Zij promoveerde daar in 2000 op het proefschrift Personality at different levels: a behavior-genetic approach, over de relatie tussen aanleg en opvoeding bij de ontwikkeling van stabiele persoonlijkheidstrekken. Van december 1999 tot januari 2009 was zij als onderzoeksmethodoloog voor de sociale wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 2009 maakte zij de overstap naar de Universiteit voor Humanistiek, als hoogleraar Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer. Op 1 januari 2010 werd zij benoemd tot tweede lid van het College van Bestuur. De nieuwe rector is verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, onderzoek en valorisatie. Zij wordt benoemd voor een periode van vier jaar.  
 
Drs C.W.A. (Chris) Gerritsen MBA was van 1993 tot 2007 directeur Financiën bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als zelfstandig gevestigde adviseerde hij de VSNU, de Vlaamse overheid en onderwijsinstellingen over administratieve aangelegenheden en bekostigingsvraagstukken. Ook is hij medeauteur van het boek Geldstromen en Beleidsruimte in het Hoger Onderwijs. Van januari 2010 tot februari 2012 maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van de UvH. Hij neemt de nieuwe taak als lid van het College van Bestuur op zich voor drie jaar en wordt verantwoordelijk voor financiën, huisvesting, bedrijfsvoering, informatie- en communicatietechnologie, facilitaire zaken en veiligheid en milieu.

 

Prof.dr. H.A. (Hans) Alma draagt na vijf jaar het rectoraat over. Zij gaat zich volledig wijden aan haar nieuwe leeropdracht aan deze universiteit: culturele dynamiek in cultuurpsychologisch perspectief. Zij neemt als rector afscheid op donderdagmiddag 28 juni 2012 (http://www.uvh.nl/agenda/rectoraats-afscheid-prof-dr-hans-alma)

Nieuw lid Raad van Toezicht

Per 1 juni is drs Rien Wijnhoven aangetreden als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Hij is directeur external relations bij SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. Daarvoor was hij directeur bij de Dienst Economische en Administratieve Zaken van Tilburg University.

Informatie

Yvette Nelen, y.nelen@uvh.nl

De Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft een nieuw College van Bestuur benoemd dat op 1 juli aantreedt. Rector magnificus en voorzitter wordt prof. dr. G.J.L.M. (Gerty) Lensvelt-Mulders, hoogleraar Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer en nu tweede lid van het College van Bestuur. Tweede lid wordt drs. C.W.A. (Chris) Gerritsen, die de afgelopen jaren de rol vervulde van portefeuillehouder financiën in de Raad van Toezicht.