Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De universiteit in de uitverkoop?

Studenten en docenten van de Universiteit voor Humanistiek voelen onbehagen over de economisering van het wetenschappelijk onderwijs. Op vrijdagmiddag 15 juni 2012 gaan zij daarover in discussie op het symposium De universiteit in de uitverkoop? Met onder anderen hoogleraren Ed Vosselman (Radboud Universiteit), Hans Radder (VU), Hans Alma (UvH), en Bald de Vries (UU). 

 

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de tijd dat universiteiten vrijplaatsen waren waarin studenten eindeloos konden studeren en waarin docenten in onbegrensde vrijheid onderzoek konden doen. Ook de universiteiten maken onderdeel uit van de economisering van de samenleving. Zien wij een omslag van de universiteit als een vrijplaats voor onderzoek en studie naar de universiteit als een bedrijf waarin studenten en docenten in kwantitatieve zin worden afgerekend op hun prestaties? Hoewel de gevolgen van deze economisering onmogelijk uitputtend in kaart kunnen worden gebracht, is het wel van groot belang om te vragen waar wij staan en waar wij naartoe gaan.

 

Dit symposium staat inmiddels in een traditie. Vanaf juni 2010 organiseren studenten en een docent jaarlijks symposia over onderbuikgevoelens –onbehagen- in de samenleving. Op dit derde symposium over de zogenoemde onderbuik van Nederland komt een econoom, universiteitsbestuurders, docenten en een student  aan het woord. Zij presenteren lezingen en columns over de vraag hoe zij omgaan met de prestatiedruk die vanuit het economische prestatiemanagement op het studeren, doceren, onderzoeken en besturen wordt uitgeoefend. Daarnaast is er veel ruimte en tijd voor toehoorders in de zaal om met de sprekers in discussie te gaan over de vraag wat de toekomst is van universiteiten.  

 

Meer informatie en aanmelden 

www.baasineigenbuik.nl

De onderbuik van Nederland (deel 3)
De universiteit in de uitverkoop?

 

Tijd: vrijdag 15 juni van 14.00 tot 17.00
Plaats: Universiteit voor Humanistiek
Zaal: 1.40

Programma

Aanvang symposium om 14.00 uur. Zaal open om 13.30.

14.00-14.15: De organisatoren introduceren het thema ‘onbehagen over economisering van het onderwijs’.
14.20-14.45: Lezing van Ed Vosselman (hoogleraar economie en management aan de Radboud Universiteit Nijmegen)
14.50-15.15: Lezing van Hans Alma (hoogleraar en tevens rector aan de Universiteit voor humanistiek)
15. 20-15.30: column van Bald de Vries (universitair docent) over zijn onbehagen over de economisering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Pauze: van 15.30 tot 15.45

15.45-15.55: column van een student over het onbehagen over de economisering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 
16.00-16.25: Lezing over de toekomst van het hoger onderwijs van prof.dr. Hans Radder.
16. 30-17.30: Slotdebat onder leiding van Gerty Lensvelt-Mulders (hoogleraar wetenschapstheorie en methodologie) over de vraag wat de toekomst is voor de universiteiten. In dit slotdebat wordt tijd en ruimte uitgetrokken voor de inbreng van toehoorders in de zaal.

Borrel van 17.30 tot 19.00 uur

Deel 3 van een reeks symposia over 'de onderbuik van Nederland', georganiseerd door docenten en studenten van de UvH. Dit jaar gaat het over het onbehagen over de economisering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.