Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nationale Studentenenquête: opnieuw hoge waardering

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding. Zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). Net als vorig jaar scoorde de UvH op tien van de vijftien thema’s significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

De NSE is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De studenten kregen vragen voorgelegd over thema’s als ‘inhoud’, ‘algemene vaardigheden’, ‘wetenschappelijke vaardigheden’ en ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’.

 

De studenten van de UvH zijn bijvoorbeeld tevreden over de vaardigheden die ze krijgen aangeleerd, zowel in algemene zin (4,20 tegenover een landelijk gemiddelde van 3,77) als in wetenschappelijke zin (3,73 tegenover 3,64). Ze waarderen hierbij vaardigheden als het aanleren van een kritische houding, communicatieve vaardigheden, analytisch denken en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

 

Ook op het thema ‘docenten’ scoorde de UvH boven gemiddeld (4,10 tegenover 3,75). Studenten waarderen hun inhoudelijke deskundigheid, kwaliteit van begeleiding, de mate waarin zij inspirerend zijn, hun begeleiding en hun betrokkenheid.

 

Ook kregen de vragen over voorbereiding op de beroepsloopbaan een relatief hoge score: 3,95 tegenover landelijk 3,05. Tot slot kreeg ook de inhoud een hoge score (4,00 tegenover 3,73). Ze vinden het niveau goed en de inhoud inspirerend.

 

Over de thema's studiefaciliteiten en huisvesting van studenten in de stad Utrecht waren de studenten minder enthousiast. Hierbij werd lager dan gemiddeld gescoord. Aan studiefaciliteiten zoals die van ICT wordt op dit moment gewerkt om tot verbeteringen te komen.

 

Ruim 40 procent van de in totaal 340 studenten van de bachelor en master Humanistiek had de enquête ingevuld. De resultaten (PDF-bestandklik hier voor de factsheet) worden onder andere gebruikt voor de onafhankelijke vergelijkingssite www.studiekeuze123.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid en alle universiteiten en hogescholen. Op deze site kunnen aankomend studenten opleidingen met elkaar vergelijken op basis van onder andere de studentenoordelen uit de NSE.

 

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding. Zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). Net als vorig jaar scoorde de UvH op tien van de vijftien thema’s significant hoger dan het landelijk gemiddelde.