Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De onderbuik van Nederland

Over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps.

10 juni 2011, Universiteit voor Humanistiek


Vorig jaar organiseerde de Onderzoeksgroep ‘Burgerschap in de Interculturele Samenleving’ (BIS) op de dag vóór de verkiezingen het succesvolle symposium De onderbuik van Nederland: baas in eigen onderbuik? Een jaar later, op vrijdag 10 juni, organiseren BIS en The Kosmopolis Institute deel II van het symposium: De Onderbuik van Nederland: Over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps.  
 

 

Het onbehagen wordt in het maatschappelijk debat en in wetenschappelijk onderzoek vaak vanuit cultureel perspectief belicht. Economie en ecologie komen zijdelings aan bod, terwijl die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en de verbreiding van het onbehagen. In dit symposium willen wij nieuwe inzichten in het onbehagen verwerven en inspirerende perspectieven verkennen door het vanuit deze drie verschillende invalshoeken samen te bekijken.
 
In de onderbuik van Nederland zijn drie soorten angsten herkenbaar: angst voor vreemdelingen en afbraak van de nationale cultuur, angst voor de economische crisis die ons boven het hoofd groeit en angst voor de vernietiging van onze natuurlijke leefwereld. Achter deze angsten gaan reële vragen schuil. Hoeveel grip kunnen wij krijgen op onze leefomgeving? Hoeveel onzekerheid kunnen wij verdragen? Hoe gaan wij met onze ‘onderbuikgevoelens’ om? En wat moeten we met onze onderbuik? Die reële vragen zijn urgent. In dit symposium gaan we in de gedachtenwisseling met experts op zoek naar antwoorden op deze vragen. Alle sprekers worden uitgedaagd om vanuit hun eigen invalshoek en expertise mee te denken over mogelijke verbanden tussen de drie invalshoeken op onbehagen.


Sprekers: prof. dr. Hans Boutellier, prof. dr. Eelke de Jong, prof. ir. Klaas van Egmond en dr. Henk Oosterling
Columnisten: drs. Bram van de Klundert en Pascal Leuvenink
Moderator: prof. dr. Henk Manschot
Organisatoren: dr. Martien Schreurs, Pascal Leuvenink, drs. Hilde van ‘t Klooster, Onderzoeksgroep ‘Burgerschap in de Interculturele Samenleving’ en het Kosmopolis Institute

 

Datum: 10 juni 2011, 13:30 – 17:30 uur. Zaal open vanaf 13:00 uur
Plaats: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Aansluitend een inspirerende borrel met kaas, druiven en wijn.
Toegang: gratis, wel aanmelden. 
 
Informatie en aanmelden: www.baasineigenbuik.nl
Meer informatie over het programma: dr. Martien Schreurs.
E. m.schreurs@uvh.nl | T. 030 2390144 | M. 06 20905348

Een symposium op 10 juni 2011 over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps.