Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nicole Immler benoemd tot hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice


5 juli 2021


Nicole Immler is per 1 juli benoemd tot hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. 


Historicus prof. dr. Nicole Immler onderzoekt de sociale dimensies van de erkenning en herstel van slachtoffers en/of overlevenden van structureel geweld, hun families en bredere gemeenschappen. Daarbij richt zich haar onderzoek ook op het potentieel dat herstelmaatregelen hebben om zogenaamde transformative justice tot stand te brengen. 


De nieuwe leerstoel speelt in op de juridificering van de samenleving, en beoogt bij te dragen aan een meer mens-georiënteerde benadering van sociale rechtvaardigheid. De leerstoel en het onderzoeksteam verbreden daarmee de klassieke benadering van transitional justice op historisch onrecht, door ook de sociale, economische en ecologische dimensies van grootschalige mensenrechtenschendingen erbij te betrekken.


Nicole Immler: "Als historicus met een passie voor interdisciplinariteit, ben ik zeer blij met deze kans om via empirisch en conceptueel onderzoek bij te dragen van de onderlinge versterking van erkenning, herstel en rechtvaardigheid; en dus ook de brug te kunnen bouwen tussen historische kennis en sociale rechtvaardigheid."


Nicole Immler werkt sinds 2014 als historica en cultuurwetenschapper aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar werk verbindt zij de disciplines History, Memory Studies, Oral History en Transitional Justice. Zo onderzocht zij in eerder onderzoek over The afterlife of restitution (aan de Oostenrijkse Academie der Wetenschappen en de Universiteit Utrecht) en Narrated (In)Justice (als Marie Curie scholar aan het NIOD) hoe historisch onrecht zoals de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en koloniaal geweld in volgende generaties doorwerkt. 


Met Dialogics of Justice (VICI-NWO 2020-2025) onderzoekt zij de komende 4 jaar met een interdisciplinair team hoe in verschillende lopende civiele rechtszaken (tegen de overheid, defensie, katholieke kerk, multinational Royal Dutch Shell) erkenning en herstel voor verschillende slachtoffer groepen – van koloniaal geweld/slavernij, mislukte vredesmissies, seksueel misbruik en ecocide – uitwerken.

Nicole Immler is per 1 juli benoemd tot hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice aan de Universiteit voor Humanistiek.