Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vacature promovendus Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven (1 fte)

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar Duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven, zoekt de Universiteit voor Humanistiek een:

 

Promovendus

Taakomvang 1 fte

 Vacature 19-06

 PDF-bestandKlik hier voor de volledige profieltekst


Achtergrond en doel van het onderzoek

Burgerinitiatief is de oplossing voor zo’n beetje alle maatschappelijke kwalen, gekeken naar hedendaags beleid. Maar wat komt er op termijn van al die initiatieven terecht en wie spreekt er namens wie? Wat heeft de samenleving er aan en hoe is de democratie gediend?

In én in samenspraak met diverse gemeenten verricht de promovendus onderzoek naar diverse aspecten van burgerinitiatieven, waaronder de democratische legitimatie van (overheidsbemoeienis met) initiatieven, de sociale duurzaamheid van de initiatieven en de kwaliteit van de interacties. Het onderzoek biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid tot reflectie op hoogst actuele vragen van bestuur en beleid, maar moet ook praktisch hout snijden voor ambtenaren en burgers.

 

Plaats in de universitaire organisatie

De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en wordt begeleid door prof. dr. Evelien Tonkens en dr. Menno Hurenkamp. Deze leerstoelgroep verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar de bijdragen van idealen en praktijken van burgerschap en professionaliteit aan humanisering van de publieke sector.

 

Taken:

 • Verrichten van literatuuronderzoek en (hoofdzakelijk kwalitatief, etnografisch) empirisch onderzoek naar diverse aspecten van burgerinitiatieven;
 • Schrijven van een proefschrift op basis van Engelstalige peer-reviewed artikelen;
 • Schrijven van een onderzoeksrapport voor de betreffende gemeenten;
 • Onderhouden van contacten met relevante actoren in de betreffende gemeenten zoals actieve burgers en ambtenaren;
 • Organisatie van werkconferenties waarop de resultaten en producten van het onderzoek gepresenteerd worden;
 • Verzorging van onderwijs.

 

Vereisten:

 • Bij voorkeur een researchmaster in sociologie, culturele antropologie, politicologie of bestuurskunde, of een master in de Sociale Wetenschappen of Humanistiek;
 • Aantoonbare belangstelling voor praktijkverbetering;
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief (etnografisch) wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing

 

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Menno Hurenkamp via m.hurenkamp@uvh.nl Ook het onderzoeksvoorstel kan op deze manier opgevraagd worden.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor 3 jaar bij gebleken geschiktheid. Deze functie is ingedeeld in het UFO profiel Promovendus (salarisschaal P van de CAO Nederlandse Universiteiten, startend met € 2325,- bruto per maand bij volledige werktijd).

Indiensttreding bij voorkeur per 16 oktober 2019.

 

Sollicitaties kunnen uiterlijk 7 september 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 19-06’. 

De sollicitaties dienen te bestaan uit:

 • beknopte brief met motivering;
 • gedetailleerd curriculum vitae;
 • cijferlijst master;
 • korte visie op nadere uitwerking van het beoogde onderzoek op basis van de op te vragen documenten bij m.hurenkamp@uvh.nl
 • contactgegevens van twee referenten.

De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.


De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Voor meer informatie over de UvH, zie www.uvh.nl