Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek naar de betekenis van terugkeerreizen voor veteranen


10 juli 2019


Een projectgroep van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek gaat samen met veteranen van de krijgsmacht onderzoeken of het terugreizen naar de plek waar veteranen gediend hebben, kan helpen om hun oorlogservaringen te verwerken.


Op 11 juli wordt de val van moslimenclave Srebrenica herdacht. Het is dan precies 24 jaar geleden dat ruim 8.000 mannen/jongens in koelen bloede werden vermoord. Tussen 1992 en 1995 woedde er in Bosnië een hevige burgeroorlog. Er werden meer dan twintigduizend Nederlandse militairen naar dit gebied uitgezonden om de vrede te handhaven.


Vorige week is een groep onderzoekers als kwartiermakers naar Bosnië afgereisd, samen met het hoofd humanistische geestelijke verzorging van de krijgsmacht en vertegenwoordigers van veteranen. Zij waren hiertoe uitgenodigd door prof. dr. Vermetten, hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s aan de universiteit van Leiden/LUMC. De projectgroep wil gezamenlijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek onderzoeken of terugkeerreizen bijdragen aan het integreren van uitzendervaringen, en aan welke voorwaarden/uitgangspunten een dergelijke reis moet voldoen. Een dergelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd. Het interessante van deze aanpak is dat zij willen proberen een benadering te ontwikkelen die helpt het leed aan beide kanten, van Nederlandse veteranen en de vrouwen van Srebrenica, te erkennen. Uniek is de aanpak: het onderzoek is opgezet vanuit een interdisciplinaire invalshoek. 


De projectgroep bestaat verder uit onderzoeker Nicole Immler (foto rechts) van de Universiteit voor Humanistiek en Erwin Kamp (foto links), oud student van de UvH en hoofd Humanistische Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, directeur Veteraneninstituut kolonel Ludy de Vos, veteraan Serge Janssen, adviseur veteranenzaken Ron Deelen, hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren en Siri Driessen, promovenda aan de Erasmus Universiteit.  


Zo is Erwin Kamp bijvoorbeeld geïnteresseerd naar de werking van rituelen en het houden van herdenkingen. Vaak worden veteranen met klachten benaderd vanuit een medische invalshoek, en bestaat de behandeling uit therapieën. Geestelijk verzorgers kijken meer vanuit een holistische visie, waarin niet alleen aandacht is voor ‘brain en mind’ maar ook voor de morele en lichamelijke kanten van een uitzending. De komende maanden worden de ervaringen van de projectgroep geïnventariseerd en geëvalueerd en worden er aanbevelingen gedaan voor een mogelijk vervolg.


Foto: Nicole Immler en Erwin Kamp voor het Museum of Crimes Against Humanity and Genocide.

Informatie

Erwin Kamp: erwin.kamp@gmail.com

Een projectgroep van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek gaat samen met veteranen van de krijgsmacht onderzoeken of het terugreizen naar de plek waar veteranen gediend hebben, kan helpen om hun oorlogservaringen te verwerken.