Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Financiering voor deelproject in Nationale Wetenschapsagenda

10 juli 2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia, waar ook de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt.

Het deelproject heet ‘Experimentele governance in urban labs: de route naar inclusieve participatie en veerkracht?’ Het draait om een experimentele manier van sturing in zogenaamde Urban Labs die gericht is op het betrekken van kwetsbare jongeren die te maken hebben met problematiek in het sociale domein (jeugdzorg, arbeidsintegratie en maatschappelijke ondersteuning). In dit deelproject werken de hoogleraren Evelien Tonkens en Margo Trappenburg van de Universiteit voor Humanistiek samen met onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, De Universiteit Twente, de gemeente Rotterdam, de gemeente Amersfoort en de Veldacademie.


JOIN is een van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda, een bundeling van wetenschapsvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten, die tot stand is gekomen met hulp van vragen uit de samenleving. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NWO de zogenaamde aanvragen voor de Startimpuls toegekend.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia, waar ook de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt.