Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Convenant met het Humanistisch Verbond en krijgsmacht Defensie

12 juli 2017


De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek sloten een convenant om hun samenwerking te versterken ten behoeve van de ambtsopleiding tot geestelijke verzorging bij Defensie. De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de drie partijen extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.


Op de foto: Christa Kompas (Humanistisch Verbond), Erwin Kamp (krijgsmacht Defensie) en Gerty Lensvelt-Mulders (Universiteit voor Humanistiek).

De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek sloten een convenant om hun samenwerking te versterken ten behoeve van de ambtsopleiding tot geestelijke verzorging bij Defensie. De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de drie partijen extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.