Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Evelien Tonkens: ‘Wat we nodig hebben, zijn nieuwe collectieve voorzieningen’

afbeelding van socialevraagstukken.nl: Hoe de zorg weer een publieke sector kan worden

10 januari 2024


Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, beschrijft op Sociale Vraagstukken hoe de toekomst van de zorg eruit zou moeten zien.  Een geleidelijke verschuiving is mogelijk naar meer macht voor professionals, de overheid en maatschappelijke organisaties. 


“De zorg – en overigens de hele publieke sector – moet weer in publieke handen komen. Zorgorganisaties moeten weer publieke organisaties worden, die gestuurd worden door publieke waarden, in een publiek kader.” Marktwerking in de zorg moet volgens haar worden afgeschaft. Niet door een radicale stelselherziening, die duur is en veel onrust veroorzaakt, maar door een meer organische verandering naar een publiek stelsel. 


De stijgende zorgkosten moeten we niet zien als een 'uitgavenlek', maar ze accepteren als iets onvermijdelijks. Niet alleen vanwege de vergrijzing, maar ook door de toenemende medische mogelijkheden die we als een verworvenheid moeten beschouwen. Tonkens:  “We moeten de kosten van onze zorg gaan zien voor wat ze echt zijn: een bijdrage aan welvaart en aan onze economie, met zinvol werk dat het milieu relatief weinig belast.”


Lees het hele artikel op socialevraagstukken.nl: Hoe de zorg weer een publieke sector kan worden. Het is een bewerking van Tonkens bijdrage aan het boek Er is wél een alternatief.

Lees ook

Een bewerking van dit stuk tot een opinie in Trouw, 7 februari 2024 (achter betaalmuur):

'De zorg is mooi, belangrijk en economisch vitaal: dat mag best wat kosten'

Hoogleraar Evelien Tonken beschrijft op Sociale Vraagstukken hoe de toekomst van de zorg eruit zou moeten zien.