Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Thomas Kampen en Melissa Sebrechts over hervorming van de bijstand


4 januari 2021


Thomas Kampen en Melissa Sebrechts van de Universiteit van Humanistiek pleitten eind december in Trouw voor hervorming van de bijstand. Basisbanen, arbeidspools en betere rechten zouden kunnen helpen om onzekerheid en armoede te voorkomen. Het opiniestuk komt voort uit de onlangs gepubliceerde bundel Streng, maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen, het jaarboek van het platform Sociale Vraagstukken, dat zij samen met Evelien Tonkens en Trudie Knijn redigeerden.

Onhoudbaar

In coronatijd heeft een grote groep flexwerkers geen werk meer en naar verwachting zullen nog meer mensen terugvallen op een uitkering. Tegelijk is de duur van een WW-uitkering verkort, zijn er veel verplichtingen bijgekomen, zijn de rechten in de bijstand verder beknot en is de uitkering gemiddeld te laag om van rond te komen. Kampen en Sebrechts stellen in Trouw: "De combinatie van veel plichten, weinig kansen, onzekerheid en armoede is onhoudbaar. Het is hoog tijd om de bijstand te herzien."

Alternatieven

Een basisinkomen zou een alternatief kunnen zijn, maar is volgens de auteurs geen ideale oplossing. Zij noemen andere mogelijkheden die bijstandsgerechtigden meer zekerheid en kansen bieden. Zoals de basisbaan voor mensen die (nog) niet of niet meer bemiddelbaar zijn voor regulier werk. En het instellen van arbeidspools met bijstandsgerechtigden en eventueel ook flexwerkers. Voor diegenen die toch op de bijstand aangewezen blijven, moet de uitkering hoog genoeg zijn om van te leven.

Publicatie 'Streng, maar onrechtvaardig'

Meer lezen over dit onderwerp? Begin 2021 verscheen het boek Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogenonder redactie van Thomas Kampen, Melissa Sebrechts en Evelien Tonkens (alle drie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek) en Trudie Knijn (Universiteit Utrecht).


Lees verder:

Hervorm de bijstand om meer onzekerheid en armoede te voorkomen, Trouw, 28 december 2020

Het recht op bijstand is schipperen tussen afgunst en solidariteit, De Volkskrant, 8 januari 2021


Lees ook:

https://www.socialevraagstukken.nl/aankondigingen/kerstdebat-2020-hoe-kan-de-bijstand-rechtvaardiger/


Thomas Kampen en Melissa Sebrechts pleiten in Trouw voor hervorming van de bijstand via basisbanen, arbeidspools en individuele rechten. Het opiniestuk komt voort uit de onlangs gepubliceerde bundel 'Streng, maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen', het jaarboek van het platform Sociale Vraagstukken, dat zij samen met Evelien Tonkens en Trudie Knijn redigeerden.