Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nicole Immler in Impact Magazine: 'Onze kijk op erkenning is te smal'


12 januari 2021


Eind 2020 verscheen een speciale uitgave van het Impact Magazine van het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld met als thema 'erkenning'. Hiervoor schreef Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek het artikel 'Processen van erkenning'.

Te smalle kijk op erkenning

In deze bijdrage verwijst Immler naar haar onderzoek Narratives of (In)justice, waarin zij in kaart bracht hoe historische gebeurtenissen in onze samenleving doorwerken. In het artikel laat zij eerst zien hoe er in de loop der jaren is gedacht over erkenning en hoe dit soms tot een bepaalde miskenning heeft geleid. Vervolgens bespreekt zij enkele casussen waaruit we een belangrijke les kunnen leren: "Onze kijk op erkenning is te smal, te individualistisch".


Nicole Immler: "Terwijl het publieke debat zich vaak op financiële compensatie focust, is deze nauwe blik misleidend. Geld is een symbolisch instrument en het gaat bij de vraag om erkenning (bijna) nooit om het geld zelf. Geld aannemen is voor velen zelfs een morele uitdaging: het wordt geassocieerd met de afsluiting van een proces, terwijl het vaak als een begin wordt ervaren. Dat onderstreept opnieuw dat excuses en compensatie niet de laatste stap zijn, maar een onderdeel van een veel breder maatschappelijk proces."

Kwaliteit van de dialoog

Om beter zicht te krijgen op hoe erkenning functioneert en waarom veel slachtoffers zich ondanks erkenning die zij hebben gekregen nog miskend voelen, evalueert Nicole Immler samen met collega onderzoekers in het nieuwe onderzoeksproject The Dialogics of Justice de kwaliteit van de ‘dialoog’ in lopende erkenningsprocedures. Centraal staat de vraag: voelen mensen zich in hun behoeftes gehoord? En zo niet, waar zijn zij naar op zoek? 

Zie ook

Dr. Nicole Immler is als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de publieke sector.
Lees meer over de onderzoeksprojecten Narratives of (In)justice en The Dialogics of Justice.

PDF-bestandDownload het artikel van Nicole Immler


U kunt de uitgave van Impact Magazine opvragen via het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

In een speciale uitgave van het ARQ Impact Magazine schreef Nicole Immler het artikel 'Processen van erkenning'.