Deze website maakt gebruik van cookies

Junior onderzoeker

Voor een project Zingeving in de Zorg zoekt de UvH kandidaten voor de functie van:

Junior onderzoeker

Taakomvang 0.4 fte


Dit onderzoek is een samenwerkwerkingsverband van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) met de Rivas Zorggroep.

Achtergrond van de studie

Binnen de Rivas Zorggroep start per 1 april 2019 een project naar Zingeving in Zorg. Het betreft een 2-jarig participatief actieonderzoek project met als doel om aandacht voor zingeving en spiritualiteit als gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende zorgprofessionals te integreren in de dagelijkse zorgverlening en te komen tot een bijbehorend vernieuwde positionering en profilering van geestelijke verzorging. De vakgroep Geestelijke Verzorging heeft een centrale rol in dit project en levert de projectleider. Ten behoeve van dit project wordt er een junior onderzoeker aangesteld bij de Universiteit voor Humanistiek. De junior onderzoeker draagt zorg voor het actieonderzoek dat veranderingen in de richting van integratie van zingeving en spiritualiteit in de zorg bewerkstelligt en wordt begeleid door een hoogleraar en onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek.

Plaats in de organisatie

De junioronderzoeker is onderdeel van de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies voor een Plurale Samenleving aan de UvH. Om het actieonderzoek vorm te geven wordt hij/zij toegevoegd aan de op locatie gevormde multidisciplinair samengestelde projectgroepen.

Taken

 • Mede faciliteren van projectgroep bijeenkomsten vanuit een visie van participatie en co-creatie;
 • Verkennen van behoeften en ontwikkelmogelijkheden als het gaat om zingeving en spiritualiteit in de dagelijkse zorgverlening bij Rivas;
 • Ontwikkelen, initiëren en mede uitvoeren van activiteiten op specifieke, daartoe geselecteerde locaties met het oog op de beoogde verandering;
 • Monitoren met onderzoek van de processen en impact van deze activiteiten en de daaruit voortvloeiende veranderingen voor de betrokkenen c.q. de locatie;
 • Analyse van data uit het actieonderzoek;
 • Verslaglegging van proces en uitkomsten van projectactiviteiten;
 • Deelname aan overleg binnen Rivas en de UvH waar nodig en gewenst;
 • Uitdragen/profileren van het project in bijeenkomsten, presentaties, workshops, publicaties, e.d.
 • Functie-vereisten

 • Masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwant gebieden;
 • Kennis van de literatuur rondom zingeving en spiritualiteit in de zorg en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie hierop;
 • Ervaring in de (ouderen)zorg, als geestelijk verzorger of in een andere functie, is een pre;
 • Relatiegericht, goed in samenwerking en het kunnen verbinden van mensen;
 • Affiniteit met het doen van onderzoek en bekwaamheid in het doen van actieonderzoek (of zich hier verder in wil bekwamen);
 • In staat om mee te denken en te werken aan de verdere rolontwikkeling en profilering van de GV-vakgroep Rivas;
 • Competent in organisatorisch, beleidsmatig en strategisch denken en handelen;
 • Proactief en enthousiasmerend.

Informatie

Voor meer informatie en het projectplan kan contact worden opgenomen met:

• Gaby Jacobs, hoogleraar Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies, per tel: 06-41959606 of e-mail: g.jacobs@uvh.nl

• Wim van Laatum, Geestelijk verzorger Rivas, per tel. 06-50691820 of e-mail w.van.laatum@rivas.nl

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar met een proeftijd van 2 maanden. Deze functie is ingedeeld als Onderzoeker niveau 4 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (aanloopsalarisschaal 8 of salarisschaal 10 van CAO Nederlandse Universiteiten afhankelijk van relevante werkervaring, minimaal € 2.579,= tot maximaal € 3.389,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur). Indiensttreding bij voorkeur per 1 april 2019.


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 14 februari 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 19-01’.


De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 21 februari 2019 in de middag. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van het aannameproces.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.


Rivas Zorggroep is een innovatieve ketenorganisatie die kwalitatieve en veilige zorg wil leveren. Rivas verbetert voortdurend de zorg en heeft als eerste ketenorganisatie wereldwijd het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor zowel de langdurige zorg, thuiszorg, kortdurende zorg en het ziekenhuis. Dagelijks kiezen duizenden cliënten voor Rivas. Circa 4.500 medewerkers, 94 medisch specialisten en bijna 1.600 vrijwilligers bieden hun bewoners, patiënten en cliënten goed geregelde zorg, dichtbij volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit hun passie voor hun cliënten én hun vak. 
Zorg wordt bij Rivas geboden volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor het denken en handelen van alle medewerkers. Met Planetree wordt continu gewerkt aan verbetering van de zorg en het welzijn van de cliënten. De medewerkers van Rivas laten zich daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat cliënten nodig hebben en wensen. Planetree. stelt alle medewerkers in staat om met mensgerichte zorg bij die wensen en behoeften aansluiting te houden. Zo wordt niet alleen gekeken naar ziekte en genezing van de ziekte. De medewerkers hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter de cliënt.

Voor een project Zingeving in de Zorg zoekt de UvH kandidaten voor de functie van:

Junior onderzoeker, taakomvang 0.4 fte. Dit onderzoek is een samenwerkwerkingsverband van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) met de Rivas Zorggroep.