Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Geestelijk verzorger hoort in basispakket'


21 januari 2018


Levenseindezorg neemt een steeds grotere plaats in in de eerste lijn. De spirituele component van die zorg verdient structurele aandacht. Geestelijk verzorgers leveren die zorg, maar jammer genoeg is de financiering nog niet goed geregeld. Publicist Bert Ummelen, huisarts Jaap Schuurmans en humanistisch geestelijk verzorger en oud studente Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact.


Terwijl de waardering voor hun bijdrage aan goede patiëntenzorg groeit, zijn geestelijk verzorgers niet ingebed in het reguliere zorgaanbod in de eerste lijn, aldus de schrijvers. Zeker nu steeds meer zorg naar de huisarts wordt overgeheveld, zouden zij daarin, net als in de intramurale zorg, een plek moeten krijgen en uit het basispakket moeten worden vergoed.


Lees verder op https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geestelijk-verzorger-hoort-in-het-basispakket.htm


Foto Charlotte Molenaar, Centrum voor levensvragen


Bert Ummelen, Jaap Schuurmans en oud studente Humanistiek Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact.