Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Sjoerd Robijn wint Leo Polak scriptieprijs

28 januari 2016


UvH masterstudent Sjoerd Robijn wint de Leo Polak scriptieprijs voor zijn scriptie The return to Oikonomia, een filosofische verhandeling over het verenigen van economische groei met het ecologisch behoud van onze aarde. De Leo Polak scriptieprijs 2015 wordt vrijdag 29 januari uitgereikt, op de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek.


Ogenschijnlijk lijkt ons economische groeimodel te botsen met de duurzaamheid van onze aarde. Eigenlijk is dat vreemd, analyseert Sjoerd Robijn, want zowel economie als ecologie zijn allebei afgeleid van het Griekse woord Oikos, wat zoiets betekent als 'het regelen van ons huishouden'. Dat zou dus betekenen dat de regels van ons huishouden niet te verenigen zouden zijn met de logica van ons ecosysteem. Of kan dat toch wel?


In zijn scriptie werkt Robijn een economische theorie uit waarbij hij het economische huishouden weer probeert te verbinden met het ecologische huishouden. Dat doet hij door gebruik te maken van erkende patronen in ecologische systemen, waarin we verschillende fasen kunnen onderscheiden, waaronder een beginnende, concurrerende fase en een bestendigende fase, die elk weer een eigen dynamiek hebben. 


PDF-bestandDownload samenvatting van de scriptie. 


Of bekijk de scriptie in de UvH scriptiebank: The return to Oikonomia; On the spatiotemporal fractal of life’s organizational continuum & possible lessons from the scale-invariant pattern of competetive and complementary phases for a sustainable socio-economic structure.


De Stichting Leo Polak stelt jaarlijks een scriptieprijs van € 1.250,- beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. In 2015 waren de thema's: Leiderschap: verantwoordelijkheid en zingeving,  en Rendementsdenken.


Lees PDF-bestandhet juryrapport.


De leden van de jury waren:
Drs. Leo Samama : musicus, componist (voorzitter van de jury);
Drs. Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek.
Dr. Merel Visse, docent/onderzoeker zorgethiek en beleid
Prof. dr. Joachim Duyndam, hoogleraar humanisme en filosofie
Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg.
Wim Blokland, humanisticus.

UvH masterstudent Sjoerd Robijn wint de Leo Polak scriptieprijs voor zijn scriptie The return to Oikonomia, een filosofische verhandeling over het verenigen van economische groei met ecologisch behoud van onze aarde. De Leo Polak scriptieprijs 2015 wordt vrijdag 29 januari uitgereikt, op de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek.