Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Judith Martens wint Leo Polak Scriptieprijs

Judith Martens wint de eerste prijs van de Leo Polak Scriptieprijs voor haar studie Doing the unthinkable; discontinuity in thinking and acting, een scriptie over onze (schijnbare) vrijheid van denken en handelen. De tweede prijs gaat naar Jasper Ligthart voor de scriptie Applying the science of complexity to the question of organisation. De Leo Polak scriptieprijs 2014 is donderdag 29 januari uitgereikt, op de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek.Vlnr: Gerty Lensvelt-Mulders, Judith Martens, mevrouw Polak, juryvoorzitter Leo Samama en Jasper Ligthart
Foto's: Heleen Klop


Dit jaar stonden drie thema’s centraal:
Veranderende organisatievormen
Vrijheid in complexiteit: keuzestress
Spanning tussen management en humanisering in arbeid, onderwijs en zorg.
Judith Martens studeerde af aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Over haar winnende scriptie oordeelde de jury:

"Dit is een belangrijke scriptie over een onderwerp dat ons allen aangaat. Het gaat over onze (schijnbare) vrijheid van denken en handelen. Hoe kunnen wij er als mensen voor zorgen dat wij niet overgeleverd worden aan irrationele krachten? Hoe kunnen goede mensen, schijnbaar willens en wetens, tot kwaad gedrag komen? Wat er kan gebeuren wanneer mensen niet (voldoende) reflecteren voor, tijdens en na hun handelen, maar ook - zelfs wanneer ze dat wel doen - de gevaren van onbewuste vooroordelen, tunnelvisie en blinde vlekken. Oude en nieuwe concepten worden helder in nieuw verband gebracht." 

PDF-bestandLees hier de samenvatting.
Jasper Ligthart studeerde af aan de Universiteit voor Humanistiek. Over zijn scriptie is de jury van mening dat de auteur op kundige en heldere wijze de complexiteitstheorie in perspectief heeft gezet en van een interessante aanpak voorziet. "De schrijver concludeert dat de complexiteitstheorie belangrijke gevolgen heeft voor de manier waarop we denken en werken in organisaties, omdat het vanzelfsprekendheden blootlegt en bevraagt. Hij stelt een aanpak voor die niet gericht is op het verminderen van de complexiteit voor de betrokkenen, maar die erop gericht is hen actief te betrekken vanuit een houding die zowel als bescheiden en reflectief geduid kan worden. Er wordt zo duidelijk gemaakt dat een dergelijke visie bijdraagt bij aan humanisering van organisaties en arbeid."

PDF-bestandLees hier een korte samenvatting van de scriptie van Jasper Ligthart.
 
De jury bestond dit jaar uit:
Drs. Leo Samama: musicus, componist (voorzitter van de jury);
Drs. Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek
Dr. Inge van Nistelrooij, docent/onderzoeker zorgethiek en beleid
Dr. Merel Visse, docent/onderzoeker zorgethiek en beleid 
Prof. dr. Joachim Duyndam, hoogleraar humanisme en filosofie
Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg
Wim Blokland, humanisticus
Roy Jansen secretaris, studieadviseur UvH

Judith Martens wint de eerste prijs van de Leo Polak Scriptieprijs voor haar studie Doing the unthinkable; discontinuity in thinking and acting. De tweede prijs gaat naar Jasper Ligthart voor de scriptie Applying the science of complexity to the question of organisation. De Leo Polak scriptieprijs 2014 wordt donderdag 29 januari uitgereikt, op de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek.