Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Winnaars bekend Leo Polak scriptieprijs

15 januari 2013

Elize de Mul en Gauwain van Kooten Niekerk zijn de winnaars van de Leo Polak scriptieprijs 2012. Elize de Mul, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ontvangt de eerste prijs voor de scriptie Dansen met een plastic zak. Gauwain van Kooten won de tweede prijs voor zijn scriptie Kijk! Een zoektocht naar transformatie van jongeren door films, geschreven als student aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Foto: Kate ter Haar


Leo Samama, voorzitter van de jury van de Leo Polak Scriptieprijs, zegt over ‘Dansen met een plastic zak’ van Elize de Mul: "De Mul heeft op speelse en prikkelende wijze het fenomeen van de plastic zak centraal gesteld in perspectief met ons denken over plastic als gebruiksvoorwerp, bron van vervuiling, materiaal om kunstvoorwerpen of namaak te vervaardigen. Ze laat daarbij zien dat plastic in een specifieke context evenzeer tot sublimatie kan leiden als marmer of goud. Elize de Mul is tenslotte ook ingegaan op de relatie tussen plastic en zingeving en legt directe verbanden tussen diverse sublimatietheorieën."


Over de scriptie ‘Kijk! Een zoektocht naar transformatie van jongeren door films’ van Gauwain van Kooten Niekerk schrijft hij: "Deze scriptie vraagt om een vervolg: welke invloed heeft de film op het denken en handelen van jongeren, op hun realiteitszin en hun levensbeschouwing?"


Elk jaar stelt de Stichting Leo Polak twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. De eerste prijs bedraagt € 1.250,- de tweede prijs € 500,- De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend. De uitreiking van de Leo Polak scriptieprijs vindt plaats op 29 januari 2013 om 13.15 uur in de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, tijdens de jaarlijks Diesviering  van de universiteit.
 
Samenvatting van Dansen met een plastic zak:
(door Elize de Mul)

We omringen ons tijdens ons leven met door de mens vervaardigde dingen die meer en meer onze leefwereld bepalen. Kenmerkend voor deze tijd lijkt te zijn dat we die leefwereld voornamelijk nog ervaren in termen van nut. We ‘zien’ veel van de technologische objecten niet meer als de dingen die zij op zichzelf zijn, maar kijken er als het ware dwars doorheen. Het zijn schimmen die enkel bestaan om ons in het dagelijks leven te dienen. In Dansen met een plastic zak krijgt één van deze alledaagse schimmen, die zich bij uitstek kenmerkt door zijn dienstbaarheid en onaanzienlijkheid een podium geboden: de plastic zak.

De inspiratie voor deze keuze vormde de ontroering die een scene uit de film American Beauty, waarin een plastic zak de hoofdrol speelt, bij de auteur teweeg brengt. Hoewel er per dag miljoenen kilo’s plastic worden geproduceerd, verbruikt en weggegooid, duikt de plastic zak nog relatief zelden op in filosofische of kunstzinnige reflecties op onszelf en onze leefwereld. Deze scriptie bestaat uit een reeks filosofische bespiegelingen over de plastic zak, over onze relatie tot dit onaanzienlijke ding en tot onszelf. Verschillende denkers, waaronder Heidegger en Barthes, en kunstenaars en filmers, waaronder Magritte en Ball, passeren hierbij de revue. De plastic zak ontpopt zich daarbij gaandeweg als een ding met vele dimensies en gezichten. 


Samenvatting van Kijk! Een zoektocht naar transformatie van jongeren door films:

(door Gauwain van Kooten Niekerk)


Veranderen jongeren door het zien van films? Het is lastig daar een uitspraak over te doen: jongeren veranderen dagelijks. Dat is een zeer interessant en grillig proces. In mijn scriptie probeer ik erachter te komen welke rol film daarin heeft. Dat doe ik met de theorie van Barbara Soren, die verandering heeft onderzocht door museumtentoonstellingen. Ik meen dat haar theorie ook werkt in de context van films.

Om er echt achter te komen of jongeren veranderen door film, moet je ze het gewoon vragen. Voor mijn scriptie heb ik een vijftigtal jongeren geïnterviewd en aan hen gevraagd door welke films ze beïnvloed zijn en op welke manier. Het resultaat is een aantal zeer persoonlijke verhalen over opgroeien, emotie en angst. In alle gevallen speelt de film een rol binnen een context van het dagelijks leven en staat de verandering niet op zich.
Om de wetenschappelijke relevantie te verantwoorden is naast de transformatietheorie een drietal andere theorieën op de transformatieverhalen toegepast. Het resultaat is is Kijk! Een zoektocht naar transformatie van jongeren door films. Wilt u de scriptie lezen? Download deze dan hier! http://Gauwain.nl/kijk

Elize de Mul en Gauwain van Kooten zijn de winnaars van de Leo Polak scriptieprijs 2012. Elize, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ontvangt de eerste prijs voor de scriptie Dansen met een plastic zak. Gauwain won de tweede prijs voor zijn scriptie Kijk! Een zoektocht naar transformatie van jongeren in films, geschreven als student aan de Radboud Universiteit Nijmegen.