Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Versterking nodig van beroepsidentiteit maatschappelijk werkers

Maatschappelijk werkers helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. In dit werk krijgen ze te maken met allerlei tegenstrijdige eisen. Om hier vakkundig op te kunnen reageren, is het belangrijk dat maatschappelijk werkers hun beroepsidentiteit versterken, aldus Lies Schilder. Zij onderzocht hoe je dit bereikt door middel van leerprocessen op en rond de werkplek. Op 17 januari 2013 verdedigt ze haar proefschrift Leren dat maatschappelijk werkt aan de Universiteit voor Humanistiek.

Lies Schilder: “De samenleving stelt allerlei tegenstrijdige eisen aan maatschappelijk werkers. De wethouder wil dat de maatschappelijk werker met een open vizier ‘er op af gaat’; de zorgverzekeraar eist een wetenschappelijk bewezen aanpak; de manager verlangt bureaucratische discipline en de cliënt zelf verwacht behartiging van zijn belangen. Het is een hele kunst om met deze tegenstrijdige eisen om te gaan. Dat geldt zeker in een tijd van economische crisis en bezuinigingen. Versterking van de eigen beroepsidentiteit is nu hard nodig.”

In haar proefschrift laat Lies Schilder zien dat deze versterking mogelijk wordt door middel van leerprocessen op en rond de werkplek. Zij beschrijft kenmerken van deze leerprocessen en voorwaarden om ze te organiseren. Maatschappelijk werkers leren hierdoor hun beroepsstandaarden te gebruiken, en ze leren van hun eigen ervaringen. Door het leren op de werkplek zijn problemen uit de dagelijkse praktijk direct ‘voorhanden’ als leerpunten. Nadeel is wel dat deze problemen de leerprocessen ook ‘besmetten’. In de organisatie van de leerprocessen is dit een aandachtspunt.

Schilder besteedt extra aandacht aan twee thema’s: de spanning tussen wetenschappelijke kennis en ervaringskennis en de spanning tussen professionals en managers.

Het proefschrift geeft handreikingen voor de inrichting en organisatie van identiteitsversterkende leerprocessen. Schilder adviseert om het beroepsperspectief verplichtend in de leerprocessen te organiseren. Dat helpt maatschappelijk werkers om hun missie (het helpen van mensen om zich beter te handhaven in de samenleving) overeind te houden, ondanks de druk van het dagelijkse werk. Dit boek is relevant voor iedereen die wetenschappelijk of praktisch is geïnteresseerd in beroepsontwikkeling van maatschappelijk werkers en andere professionals in veeleisende, ‘spannende’, omgevingen.

Op 17 januari 2013 verdedigt Lies Schilder haar proefschrift om 10.30 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht.


Lies Schilder is ‘van huis uit´ maatschappelijk werker en heeft jarenlang les gegeven en onderzoek gedaan. Zij is nu directeur van de NVMW, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.


Het proefschrift wordt onder bovenstaande titel uitgegeven door Eburon en is vanaf 18 januari 2013 in de boekhandel te koop voor € 39,90.

Maatschappelijk werkers helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. In dit werk krijgen ze te maken met allerlei tegenstrijdige eisen. Om hier vakkundig op te kunnen reageren, is het belangrijk dat maatschappelijk werkers hun beroepsidentiteit versterken, aldus Lies Schilder. Zij onderzocht hoe je dit bereikt door middel van leerprocessen op en rond de werkplek. Op 17 januari 2013 verdedigt ze haar proefschrift Leren dat maatschappelijk werkt aan de Universiteit voor Humanistiek.