Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium over persoonsveranderingen

De Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseert op 8 februari 2013 in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek een symposium over transformaties, diepgaande persoonsveranderingen die het resultaat zijn van psychotherapie, persoonlijke crisis, spirituele doorbraak - of van alle drie tegelijk.


Het kan hier gaan om  groei, acceptatie, verandering, rehabilitatie of eenvoudigweg om gewonnen inzicht. In de bijdragen aan het symposium komen zowel persoonlijke, als maatschappelijke, morele, religieuze en culturele  transformaties aan de orde. 
Het symposium vindt plaats aan de Universiteit voor Humanistiek. De dag is georganiseerd in drie blokken:


I Kan de leegte gevuld worden?
In dit blok komen na een introductie van Wouter Kusters twee essayinzenders aan het woord die mee deden aan de Van Helsdingenprijs die de stichting het afgelopen jaar uitschreef. Alie Weerman betoogt dat verslaving aan alcohol en drugs gezien kan worden als een extreme disbalans in het hanteren van existentiële dilemma's. Herstel van een verslaving houdt een transformatie in die lijkt op die van het balletje in de flipperkast, dat blijft flipperen totdat het spel uit is. De leegte waarin het valt blijkt een nieuw en zinvol perspectief te kunnen opleveren. Arnold Ziegelaar betoogt dat gemis en leegte inherent zijn aan het bestaan en hij zal bespreken of en hoe we met filosofie, mystiek en poëzie kunnen omgaan met deze leegte.


II Transformatie: voorwaarts, neerwaarts of opwaarts?
Aan het woord komen twee experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van waanzin. Beiden kennen de waanzin van binnenuit en hebben daar intrigerende verhalen en bespiegelingen over geschreven. Zij zullen beschrijven hoe ingrijpend de transformatie van ‘gewoon’ naar ‘psychotisch’ is. Verder reflecteren ze op de vraag of en hoe de wereld en het zelf ‘getransformeerd’ zijn ná een psychose.


III Geleid en doelgericht? Transformatie naar een dieper of hoger zelf
In dit blok betoogt Hans Alma, hoogleraar Culturele dynamiek aan de Universiteit voor Humanistiek,  dat kunst en kunstzinnige vorming als 'transformator' kunnen dienen voor persoonlijke, spirituele en morele groei. Joeri Calsius, gepromoveerd aan de UvH en prijswinnaar van de Van Helsdingenprijs 2012, spreekt over zijn werk over angst. Volgens Calsius moet angst niet enkel als vijand of bedreiging gezien worden, maar kan ze beter doorleefd worden. Aan het eind van de dag zal aan Joeri Calsius de Van Helsdingenprijs worden uitgereikt.


Nadere info:
http://www.psychiatrieenfilosofie.nl/symposium-transformaties

De Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseert op 8 februari 2013 in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek een symposium over transformaties, diepgaande persoonsveranderingen die het resultaat zijn van psychotherapie, persoonlijke crisis, spirituele doorbraak - of van alle drie tegelijk.