Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Het vergrootglas van de geest

Wat hebben humanisme en spiritualiteit met elkaar te maken? En wat hebben humanisme en spiritualiteit deze tijd nog te zeggen? Promovendus Alfons Nederkoorn onderzocht het denken van J.P. van Praag over humanisme en spiritualiteit. Op woensdag 28 september 2011 verdedigt hij zijn proefschrift Het vergrootglas van de geest aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Secularisatie en nihilisme gaan vaak hand in hand met een groeiende behoefte greep te krijgen op het eigen bestaan. Als God en de waarheid niet meer bestaan, wat zijn dan de zaken en waarden waardoor mensen zich laten leiden? Welke perspectieven dragen er toe bij dat mensen er van uit gaan dat het individu zijn eigen leven scheppend vorm geeft? Alfons Nederkoorn onderzocht het denken van J.P. van Praag over humanisme en spiritualiteit. Hij vergeleek de opvattingen van Van Praag met die van andere onderzoekers als Kunneman, Todorov en Van IJssel.

 

Jaap van Praag (1911-1981) geldt als een van de grondleggers van het humanisme in Nederland. Het humanisme van Jaap van Praag legt de nadruk op autonomie en weerbaarheid. Deze begrippen vormen in zijn levensovertuiging de kern van de mens in relatie tot de ander. Spiritualiteit is volgens Van Praag als een vergrootglas van de geest. Het maakt zichtbaar wat verborgen lag en brengt samen wat gescheiden leek. Spiritualiteit bezielt en is onderdeel van de humanistische levensovertuiging. Van Praag benadrukte dat humanisme een overtuiging is waarin beleving en beschouwing met elkaar verbonden zijn.

 

In het boek Het vergrootglas van de geest besteedt Nederkoorn ook aandacht aan het belang van het humanistisch denken van Jaap van Praag voor het humanisme in deze tijd. Humanisme draagt bij aan kritische bewustwording van waarden, aldus Nederkoorn. Onze samenleving is niet voltooid, en zoals Van Praag het formuleerde: ‘… humanisme is de kritische beschouwer en de betrokken participant die gelooft in de scheppende kracht van het individu.’

 

Alfons Nederkoorn is wijsgerig socioloog en heeft als humanistisch geestelijk raadsman in de gezondheidszorg gewerkt.     

 

De promotie van Nederkoorn is de eerste promotie van het J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme.

 

Het boek Het vergrootglas van de geest verschijnt tegelijkertijd als handelseditie  als nummer 13 in de reeks Het Humanistisch Erfgoed, Uitgeverij Papieren Tijger en Humanistisch Historisch Centrum. 468 p. Prijs € 27.50.

 

Neem voor aanvragen voor recensie-exemplaren  en voor andere informatie contact op met: Bert Gasenbeek:

E: BG@UvH.nl
M 06-2275987

Wat hebben humanisme en spiritualiteit met elkaar te maken? En wat hebben humanisme en spiritualiteit deze tijd nog te zeggen? Promovendus Alfons Nederkoorn onderzocht het denken van J.P. van Praag over humanisme en spiritualiteit. Op woensdag 28 september 2011 verdedigt hij zijn proefschrift 'Het vergrootglas van de geest' aan de Universiteit voor Humanistiek.