Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Trouw over humanistische rituelen

Joke van Saane

14 februari 2023


Trouw sprak met directeur Robbert Bodegraven van het Humanistisch Verbond over hun voornemen om humanistische rituelen te ontwikkelen. De bedoeling is dat ze belangrijke levensgebeurtenissen als geboorte, huwelijk, echtscheiding en verlies markeren. Joke van Saane, rector van de Universiteit voor Humanistiek, juicht dit toe.


Momenteel onderzoekt het Humanistisch Verbond hoe die humanistische rituelen eruit kunnen zien. Er wordt gewerkt aan een pilot, om te zoeken naar tastbare dingen die helpen om belangrijke levensmomenten intensiever te beleven. Vanaf maart organiseert het Humanistisch Verbond ook seizoensvieringen, waarbij rituelen een rol spelen om de natuurwisselingen bewust te ervaren. 


De Universiteit voor Humanistiek heeft al een post-academische opleiding tot celebrant. Hierin leer je alles over professionele begeleiding van het vieren van transitiemomenten. Volgens Joke van Saane is hier een grote behoefte aan. Er zijn nu jaarlijks 20 studenten,  “maar als het er honderd zouden zijn, zouden ook alle plaatsen bezet zijn.”


Voor inspiratie kijkt het Humanistisch Verbond onder meer naar rituelen in het buitenland. Van Saane raadt aan om ook naar bestaande religieuze tradities te kijken. “Die hebben een schat aan zingeving in huis.”


Lees het artikel op trouw.nl: Ook humanisten willen rituelen bij levensmomenten (voor abonnees)

Trouw sprak Robbert Bodegraven over de humanistische rituelen die het Humanistisch Verbond wil ontwikkelen. Rector Joke van Saane juicht dit toe.