Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Thomas Kampen over de voordelen en valkuilen van sociaal werk achter de voordeur

Help, een sociaal werker achter de voordeur

15 februari 2023


Socioloog Thomas Kampen, docent aan de Universiteit voor Humanistiek, beschrijft op Sociale Vraagstukken de voordelen en valkuilen van sociaal werk dat 'achter de voordeur komt'. Een aanpak die niet onomstreden is en waar lang zelfs een taboe op rustte.


Kampen schetst eerst een historisch overzicht. Eind negentiende eeuw werd het onderdeel van het woningmaatschappelijk werk om mensen thuis te komen en ze met problemen te helpen. Dat veranderde in de jaren zestig van de twintigste eeuw: huisbezoek paste niet meer bij de vrijgevochten moraal. Later kwam er weer een beweging die wilde dat de hulpverlener mensen actief ging opzoeken om problemen voor te zijn.


Kampen noemt een aantal voordelen van een aanpak tot achter de voordeur. Zoals dat het zorgt voor gelijke kansen en dat het een middel is om ordening aan te brengen in het publieke leven. Maar ook dat het leidt tot betere en efficiëntere dienstverlening. Belangrijk is ook de preventieve werking: sociaal werkers zien in een vroeg stadium dingen die mogelijk tot problemen kunnen leiden. 


Hij vraagt echter wel om aandacht voor de risico's. We moeten ons blijven realiseren dat iemands huis een privédomein is. Ook zitten er voor de sociaal werkers nadelen aan: werken achter de voordeur geeft ze vrijheid maar ze hebben ook minder gelegenheid om te sparren met collega’s. Kampen stelt dat wet- en regelgeving, maar ook toezicht en klachtenregelingen de risico’s kunnen indammen.


Lees het artikel op socialevraagstukken.nl

Socioloog Thomas Kampen, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, laat op Sociale Vraagstukken de voordelen en valkuilen zien van sociaal werk dat 'achter de voordeur komt'.