Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nienke van Ittersum wint scriptieprijs van de vakbeweging


15 februari 2022


Nienke van Ittersum heeft de scriptieprijs van de vakbeweging 2021 gewonnen. Deze werd uitgereikt door De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, tijdens de jaarlijkse wetenschapsmiddag op 15 februari. Haar masterscriptie met als titel Volgens mij is een literatuurstudie naar een humanistisch begrip van goed volgerschap in sociaal-politiek activisme.


Bibliotheken zijn er volgeschreven over goed leiderschap, maar wat is goed 'volgerschap'? Voor de scriptie van haar master Humanistiek keek Nienke van Ittersum naar volgerschap in sociaal-politieke protestbewegingen en organisaties. Ze maakte een analyse van bronnen uit verschillende vakgebieden, waaronder de organisatiekunde, psychologie en filosofie. 


Ze laat zien dat volgerschap een machtige rol heeft in het leiderschapsproces met eigen typen macht en verantwoordelijkheden. Het is een dynamisch sociaal proces, en aspecten van volgerschap komen zowel in leidende als volgende rollen terug. Nienke beargumenteert in haar scriptie dat voor ‘goed’ volgerschap de cultivering van, en een samenspel tussen, de deugden phronesis (praktische wijsheid), integriteit, moed en empathie van fundamenteel belang is.


Uit het jury rapport: "Hoewel de scriptie het individuele proces van volgerschap onderzoekt, biedt het volgens de jury interessante reflecties voor de vakbeweging als collectieve ledenvereniging. Het daagt bovendien uit tot verdere reflecties over collectief volgerschap, en mogelijke implicaties daarvan voor (strategieën van) de huidige vakbeweging."


De winnaar van de Scriptieprijs 2021 ontvangt een geldprijs van € 1.000,-, ondersteuning bij het schrijven van een artikel, en een dag op pad met de FNV.


Op de foto: Nienke van Ittersum en Tuur Elsinga, voorzitter FNV en voorzitter van de jury van de scriptieprijs.


Meer informatie over de wetenschapsmiddag van De Burcht en de scriptieprijs


Bekijk de scriptie: Volgens mij: Thematisch literatuuronderzoek naar een humanistisch begrip van goed volgerschap in sociaal-politiek activisme, Nienke van Ittersum

Nienke van Ittersum heeft de scriptieprijs van de vakbeweging 2021 gewonnen. Deze werd uitgereikt door De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, tijdens de jaarlijkse wetenschapsmiddag op 15 februari. Haar masterscriptie met als titel Volgens mij is een literatuurstudie naar een humanistisch begrip van goed volgerschap in sociaal-politiek activisme.