Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Immler en Wentholt in Trouw: historisch onrecht vraagt om institutionele verandering

Vrouwe Justitia

4 februari 2022


Onderzoekers Nicole Immler en Niké Wentholt schreven een opiniestuk voor Trouw. Zij stellen dat erkenning in de rechtszaal bij kwesties rondom historisch onrecht vaak niet afdoende is. Aanleiding waren twee recente rechtszaken. 


De Stichting Japanse Ereschulden eiste compensatie van de Nederlandse staat voor oorlogsschade tijdens de Japanse bezetting. En de 'Afstandsmoeders' wilden erkenning dat de Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig heeft gehandeld toen zij hun kind verplicht ter adoptie moesten afstaan.


Omdat de staat en de maatschappij geen genoegdoening boden, stapten deze groepen naar de rechter. Die had wel empathie voor hun leed, maar bood ook geen adequaat juridisch antwoord. Dit soort zaken dragen wel bij aan het maatschappelijk debat, maar hierin wordt vooral het leed van toen erkend, het leidt niet tot verandering in het nu.


De auteurs stellen dat historisch onrecht zoals dat van de Afstandsmoeders vraagt om institutionele verandering en het nemen van verantwoordelijkheid. Instituties moeten meer zelfonderzoek moeten doen en 'een opener en actievere houding aannemen tegenover diegenen die het leed is aangedaan'. We moeten ons nu de vraag stellen: 'hoe willen we dat onze instituties omgaan met de meest kwetsbaren? 

Verder lezen

Lees het artikel van 3 februari op trouw.nl: De rechter liet afstandsmoeders in de kou staan. En wat doet de overheid?


Immler en Wentholt zijn betrokken bij het onderzoeksproject ‘Dialogics of Justice’, dat gaat over de vraag waarom erkenning van onrecht zo belangrijk is voor mensen en wat erkenning eigenlijk inhoudt.

Onderzoekers Nicole Immler en Niké Wentholt stellen in Trouw dat erkenning in de rechtszaal bij kwesties rondom historisch onrecht vaak niet afdoende is.