Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH-onderzoeker Nicole Immler ontvangt prestigieuze VICI beurs


20 februari 2020


Historicus Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek ontvangt van NWO de prestigieuze Vici beurs voor een groot onderzoeksproject naar ‘The dialogics of justice’, een onderzoek naar praktijken van rechtsherstel na schendingen van mensenrechten: wanneer voelen mensen zich erkend? Met de beurs van 1,5 miljoen euro kan zij de komende vijf jaren met een team empirisch onderzoek doen naar civiele rechtszaken over transitional justice in en buiten Nederland.

 

In het afgelopen decennium zien we steeds vaker dat slachtoffers van koloniaal geweld, mislukte vredesmissies, seksueel misbruik en ecocide erkenning zoeken via civiele rechtszaken. De erkenning van lijden wordt op deze manier steeds vaker in juridische termen aan de orde gesteld en vervolgens opgelost met financiële compensatie. Maar heeft een gang naar de rechter wel het gewenste effect? Brengt het de erkenning en het herstel waar de aanklagers eigenlijk om vragen?


Via empirisch onderzoek in Nederland, Indonesië, Nigeria en Bosnië wordt in het project gekeken naar de sociale dimensie van de claims, en wordt er gezocht naar wegen om de huidige erkenningsprocedures effectiever te maken. Het doel is om verder te kijken dan de individuele slachtoffers, en juist ook de structurele aspecten van het onrecht bloot te leggen. De studie focust op de dialoog tussen eisers en de aangeklaagde instellingen, zoals de staat, het leger, de kerk en de multinational.


Nicole Immler: “Ik wil NWO bedanken voor het feit dat ze een onderwerp ondersteunen, dat zo gevoelig ligt in onze samenleving en tegelijk ook zo relevant is voor de wetenschap. Het is belangrijk dat dit soort erkenningsprocedures effectiever worden gemaakt. Empirisch onderzoek stelt ons daar in staat toe.” Professor Joke van Saane, rector magnificus van de Universiteit voor Humanistiek, voelt zich ook vereerd. “Deze subsidie is een geweldige stimulans voor onze universiteit en past bij het unieke karakter van ons onderzoek naar praktijken die het leven zinvoller maken en samenlevingen rechtvaardiger.”


Dr. Nicole Immler is universitair hoofddocent Geschiedenis en Cultuurstudies aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In haar interdisciplinaire onderzoek combineert ze historische benaderingen met memory studies, transitional justice en oral history om de wisselwerking tussen heden en verleden te onderzoeken, en die van herinneringen, recht en samenleving. 

Vici beurs

Het Talent Programma Vici van de Nederlandse Nationale Onderzoeksorganisatie NWO is een subsidie voor senior onderzoekers. De Vici-subsidie is een van de grootste persoonlijke onderzoekssubsidies in Nederland, waarmee onderzoekers hun eigen onderzoeksgroep kunnen opbouwen, bestemd voor hoogwaardig, innovatief onderzoek met grote wetenschappelijke impact.


Historicus Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek ontvangt van NWO de prestigieuze Vici beurs voor een groot onderzoeksproject naar ‘The dialogics of justice’, een onderzoek naar praktijken van rechtshersel na schendingen van mensenrechten: wanneer voelen mensen zich erkend? Met de beurs van 1,5 miljoen euro kan zij de komende vijf jaren met een team empirisch onderzoek doen naar civiele rechtszaken over transitional justice in en buiten Nederland.