Deze website maakt gebruik van cookies

Pleidooi voor betere rechtsbescherming van bijstandsgerechtigden


19 februari 2020


De afgelopen maanden zijn er in korte tijd een paar belangwekkende rapporten verschenen over de kwetsbare en onzekere positie van mensen op de arbeidsmarkt van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onderzoekers Anja Eleveld, Thomas Kampen en Josien Arts missen in de discussie wel één belangrijk perspectief: dat van de bijstandsgerechtigden zelf. In Sociale Vraagstukken pleiten ze voor een betere rechtsbescherming van deze groep en leggen ze uit waarom aan de hand van hun eigen onderzoek.


Lees 'Betere rechtsbescherming en inspraak voor bijstandsgerechtigden' (Sociale Vraagstukken)


Anja Eleveld is universitair docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit, Thomas Kampen is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en Josien Arts is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en vanaf maart 2020 ook als postdoc bij de Universiteit van Amsterdam.


Samen redigeerden ze het boek Welfare to work in contemporary Europe (2020)

De afgelopen maanden zijn er in korte tijd een paar belangwekkende rapporten verschenen over de kwetsbare en onzekere positie van mensen op de arbeidsmarkt van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onderzoekers Anja Eleveld, Thomas Kamen en Josien Arts missen in de discussie wel één belangrijk perspectief: dat van de bijstandsgerechtigden zelf. In Sociale Vraagstukken pleiten ze voor een betere rechtsbescherming van deze groep en lichten ze toe waarom.