Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Medewerkers Onderwijs en Onderzoek Geestelijke verzorging

Vacature 18-02


De Universiteit voor Humanistiek is op zoek naar: 

Tijdelijk medewerkers Onderwijs en Onderzoek Humanistisch Geestelijke Verzorging

(Taakomvang 0,2 – 0,4 fte)


Twee of drie tijdelijke medewerkers met stevige praktijkervaring zullen - in overleg -  in totaal voor 0,8 fte ingezet worden in onderwijs en/of onderzoek in humanistische geestelijke verzorging. 

Taken (in overleg)

 • Verzorgen van onderwijs in bestaand curriculum;
 • Adviseren t.a.v. curriculumvernieuwing;
 • Bijdrage leveren aan onderzoek naar interventies in praktijken van (humanistisch) geestelijke verzorging;
 • Bijdrage leveren aan het schrijven van Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke en professionele artikelen;
 • Presentaties op conferenties en seminars.

Vereisten

 • Minimaal 1 jaar ervaring als geestelijk verzorger, bij voorkeur in de humanistisch geestelijke verzorging; 
 • Inzicht in de actuele stand van zaken in het Nederlandse landschap van de geestelijke verzorgers;
 • In bezit van een stevig netwerk van (humanistische) geestelijk verzorgers in het eigen werkveld; 
 • Visie op onderwijsvereisten in een opleiding tot humanistisch geestelijk verzorger en in staat hierover te adviseren; 
 • Ervaring met het doen van kwalitatief – bij voorkeur ook narratief – onderzoek, bij voorkeur ook ervaring met het schrijven van vak – en wetenschappelijke publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Zelfstandig kunnen werken in een team in opbouw, maar tevens in het bezit van kwaliteiten als ‘team player’;
 • Affiniteit met humanistische levensbeschouwing.

Aanstelling

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 2 jaar (zonder uitzicht op een verlenging). De functie wordt in principe ingedeeld in de UFO-profielen Docent en Onderzoeker niveau 4 (salarisschaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten, maximaal € 4084,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Een aanvullende roltoeslag of freelance overeenkomst is bespreekbaar, afhankelijk van ervaring en huidig salarisniveau in (H)GV praktijk. 


Indiensttreding bij voorkeur per 16 april 2018.

Informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Carmen Schuhmann (Universitair Docent Praktische Humanistiek) via csm@uvh.nl / 030 2390147 en/of Caroline Suransky (plaatsvervangend leidinggevende leerstoelgroep Globalisering en Dialoogstudies) via c.suransky@uvh.nl / 030 2390100


Sollicitaties kunnen uiterlijk  17 maart 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-02’.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

Tijdelijk medewerkers Onderwijs en Onderzoek Humanistisch Geestelijke Verzorging (Taakomvang 0,2 – 0,4 fte)