Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Oratie Arko Oderwald: Wat hebben geneeskunde en literatuur elkaar te vertellen?

Prof. dr. Arko Oderwald is vanwege de Pieter van Foreeststichting benoemd tot bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde aan de Universiteit voor Humanistiek. Op maandag 3 maart 2014 spreekt hij zijn oratie uit, getiteld: Feit, fictie en betekenis: Wat hebben geneeskunde en literatuur elkaar te vertellen?


Het aantal romans waarin ziekte en geneeskunde een belangrijke rol spelen lijkt de laatste jaren toe te nemen. Schrijvers zijn vaak goede observatoren van het dagelijks leven en daarom is het interessant om na te gaan op welke wijze ziekte, geneeskunde en patiënten en dokters door hen wordt verwoord en verbeeld.


Arko Oderwald wil met zijn leerstoel onder andere de vraag onderzoeken wat de meerwaarde is van romans in het nadenken over de zieke mens, vaak een mens  in crisis. Tevens zal hij aan de hand van romans onderwijs gaan geven over belangrijke medische en medisch-ethische  vragen en thema’s, zoals wat is ziekte, wat is lijden, de arts-patiënt relatie en zorg.

Arko Oderwald (1953) is medisch filosoof en ethicus en werkzaam bij het VU Medisch Centrum als universitair hoofddocent. Hij is de coördinator van het VUmc programma op het gebied van literatuur en geneeskunde. In dat kader organiseerde hij onder andere het 'Schrijver op de afdeling' programma, dat drie bijzondere romans (van Bert Keizer, Anna Enquist en Kristien Hemmerechts) heeft opgeleverd. Ook organiseert hij elk jaar een symposium over een medisch-literair thema en is hij redacteur van een jaarlijks boek. Hij verzorgt al twintig jaar het keuzevak Literatuur en Geneeskunde voor medische studenten en verzorgt daarnaast nog een aantal andere vakken waarin romans en ook films worden gebruikt, onder andere voor de honours studenten van VU en UvA. Hij publiceert regelmatig over medisch-literaire thema’s, onder andere in Trouw en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
 
De leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is ingesteld door de Pieter van Foreest stichting. De Pieter van Foreest Stichting werd in 1964 opgericht door Prof.dr. Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986) en zijn echtgenote dr. C.S. Lindeboom-Kruijsveldt. Sinds 1969 luidt het doel van de Stichting “de bevordering van de medische wetenschap en kunst in de ruimste zin des woords”. Ter realisering van dit doel  reikt  de Stichting onder meer twee jaarlijks de Pieter van Foreest Wetenschapsprijs  uit op het gebied van de medische humaniora. Daarnaast kan de stichting leerstoelen instellen en onderzoek verrichten of laten verrichten. Vanaf de oprichting heeft de Stichting activiteiten ontwikkeld op de in de statuten genoemde gebieden.


De plechtigheid begint om 16.15 uur precies in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Aansluitend is er een receptie in hetzelfde gebouw. Gelieve u aan te melden, zie Oratie Arko Oderwald:
Prof. dr. Arko Oderwald is vanwege de Pieter van Foreeststichting benoemd tot bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde aan de Universiteit voor Humanistiek. Op maandag 3 maart 2014 spreekt hij zijn oratie uit, getiteld: Feit, fictie en betekenis: Wat hebben geneeskunde en literatuur elkaar te vertellen?