Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wat kunst en werk met elkaar te maken hebben

Tussen de regels, promotieonderzoek over de relatie tussen kunst en organiseren

 

We doen in ons werk voortdurend verwoede pogingen om in control te zijn. Met allerlei planningen, regels en protocollen creëren we een goed geregeld bestaan, maar doen we het leven ook geweld aan. Promovendus en organisatieadviseur Mieke Moor onderzocht een alternatieve kijk op de gangbare organisatie- en managementtheorieën, waarbij zij twijfels plaatst bij de regelzucht van onze moderne samenleving en aandacht schenkt aan het onzegbare. Ze gaat hiervoor te rade bij kunstenaars en filosofen en verbindt haar inzichten met de organisatieadviespraktijk. Op 13 februari 2012 verdedigt zij haar proefschrift Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Wie kent niet de ervaring overweldigd te worden door kunst? Muziek die rechtstreeks in je hart binnenkomt, een schilderij dat schokt, poëzie die ontroert? Zelden lukt het om onder woorden te brengen wat het precies is dat zo raakt, en doorgaans beschouwen we dat als een kwaliteit van kunst. Want daardoor blijft het kunstwerk boeien en daardoor raken we er niet over uitgepraat. In veel van het gewone werk echter proberen we die indringende ervaring van het onzegbare juist uit te sluiten. Gedetailleerde protocollen, doorwrochte beleidsdocumenten en strakke agendaplanningen zijn dagelijkse voorbeelden van de verwoede poging om ons niets te laten ontsnappen.

 

In Tussen de regels onderzoekt de auteur – filosoof en organisatieadviseur – wat kunst en werk met elkaar te maken hebben, en kijkt ze vanuit een esthetisch perspectief naar organisatie. Ze raadpleegt daarvoor de filosofen Hannah Arendt, Martin Heidegger en Jean-François Lyotard, brengt het werk van onder meer Joseph Beuys, Vincent van Gogh, Ad Gerritsen en Karel Appel in beeld en confronteert dat met de kritische organisatietheorie van Robert Cooper en haar eigen praktijkervaringen. Met gevoeligheid voor het onzegbare in haar eigen tekst pareert ze het gangbare organisatie denken. Met taal uit een ander discours biedt ze een alternatieve kijk op werk. Ze pleit hiermee voor leven en werken op de grens van vrijheid en geweld.

 

Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie werpt een ongewone blik op organisatie en werk en confronteert de lezer met het onalledaagse denken van de filosofie. Het boek is niet alleen bedoeld voor organisatieprofessionals die kritisch staan ten opzichte van de gangbare organisatie- en managementliteratuur, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in het dubbele verlangen van de mens om ‘in control’ én vrij te zijn.

 

Mieke Moor is filosoof en organisatieadviseur bij Twynstra Gudde.

Tentoonstelling

Op maandagavond 13 februari 2012 organiseert Mieke Moor de tentoonstelling Dance my Phd!, waarin het werk wordt getoond dat 25 mensen - beeldend kunstenaars, bestuurders, docenten, beleidsmedewerkers, musici, performance artists, tekstschrijvers en zorgverleners - hebben gemaakt naar aanleiding van haar boek. De tentoonstelling is die avond niet toegankelijk voor publiek, maar wel voor de pers. Van 16 februari tot 16 maart is de tentoonstelling tijdens kantoortijden voor het brede publiek te zien bij Twynstra Gudde, Adviseurs & Managers, Stationsplein 1 in Amersfoort

 

Informatie over tentoonstelling en boek

Francine Baake, Twijnstra Gudde, 033 4677789, fba@tg.nl
Info over promotie
Yvette Nelen, Universiteit voor Humanistiek, y.nelen@uvh.nl

Klik hier voor informatie over de promotieplechtigheid.

 

Mieke Moor, Tussen de regels, een esthetische beschouwing over geweld van organisatie, Uitgeverij IJzer, ca. 350 pag. + een kleurkatern
Winkelprijs: ca. € 29,50
ISBN 978 90 8684 079 3  

In haar promotieonderzoek Tussen de regels onderzocht Mieke Moor – filosoof en organisatieadviseur – wat kunst en werk met elkaar te maken hebben, en bekeek ze vanuit een esthetisch perspectief naar organisatie. Op 13 februari 2012 verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit voor Humanistiek.