Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bijzondere leerstoelen Presentie naar UvH

De bijzondere leerstoelen Presentie & Zorg, en Presentie & Geestelijke Gezondheidszorg GGZ zijn verhuisd van de Universiteit Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek. Prof. dr. Andries Baart en prof.dr. Anne Goossensen zijn sinds januari 2012 opnieuw benoemd als bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar. De vestigende instanties zijn respectievelijk de Stichting Presentie en de Stichting Maatschappelijke Activering.

 

Prof. dr. Andries Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar. Baart is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening.

 

Prof. dr. Anne Goossensen studeerde psychologie in Utrecht (UU). Zij promoveerde op een deels etnografisch proefschrift over het leven van mensen met verslavingsproblemen buiten de hulpverlening (EUR 1997). Goossensen was tot 2003 programmahoofd bij Trimbos-instituut en werkte tot 2010 als universitair docent Kwaliteit van zorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit).

 

Als bijzonder hoogleraar bekleedt Goossensen sinds 2010 de leerstoel Presentie en GGZ. Daarnaast is zij Lector Verslavingszorg (sinds 2003) aan de Hogeschool Inholland. Zij is intensief betrokken bij de ontwikkeling van scholingsprogramma’s vanuit de presentietheorie en doet onderzoek naar presentie gerelateerde thema’s zoals mismatch in de zorg, goede zorg voor mensen met Korsakov en het meten van presentie.  

De bijzondere leerstoelen Presentie & Zorg, en Presentie & Geestelijke Gezondheidszorg GGZ zijn verhuisd van de Universiteit Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek. Prof. dr. Andries Baart en prof.dr. Anne Goossensen zijn benoemd als bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar.